Stillahavsområdet

01-01-2018

EU:s förbindelser med Stillahavsområdet har politiska, ekonomiska och utvecklingsmässiga dimensioner. EU är Stillahavsregionens näst största handelspartner och i juni 2018 inleddes förhandlingar om omfattande frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland. EU har ett partnerskap med femton oberoende östater i Stilla havet, där fokus ligger på utveckling, fiske och klimatförändringar, samt med fyra utomeuropeiska länder och territorier och med Stillahavsöarnas forum.

EU:s förbindelser med Stillahavsområdet har politiska, ekonomiska och utvecklingsmässiga dimensioner. EU är Stillahavsregionens näst största handelspartner och i juni 2018 inleddes förhandlingar om omfattande frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland. EU har ett partnerskap med femton oberoende östater i Stilla havet, där fokus ligger på utveckling, fiske och klimatförändringar, samt med fyra utomeuropeiska länder och territorier och med Stillahavsöarnas forum.