Fri rörlighet för kapital

01-02-2018

Den fria rörligheten för kapital är en av de fyra grundläggande friheterna på EU:s inre marknad. Den fria rörligheten för kapital är inte bara den senaste av friheterna utan även den mest omfattande på grund av dess unika tredjelandsdimension. Avregleringen av kapitalflödena har framskridit gradvis. Restriktioner för kapitalrörelser och betalningar, både mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och tredjeländer, har varit förbjudna sedan början av 2004 till följd av Maastrichtfördraget men undantag förekommer.

Den fria rörligheten för kapital är en av de fyra grundläggande friheterna på EU:s inre marknad. Den fria rörligheten för kapital är inte bara den senaste av friheterna utan även den mest omfattande på grund av dess unika tredjelandsdimension. Avregleringen av kapitalflödena har framskridit gradvis. Restriktioner för kapitalrörelser och betalningar, både mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och tredjeländer, har varit förbjudna sedan början av 2004 till följd av Maastrichtfördraget men undantag förekommer.