Kärnenergi

01-02-2018

Den kärnkraft som för närvarande produceras frigörs genom en process som heter kärnklyvning eller kärnfission, som innebär att uran- och plutoniumatomkärnor klyvs för att frigöra energi. Kärnenergi är ett koldioxidsnålt alternativ till fossila bränslen som utgör en mycket viktig del av energimixen för 13 av de 27 EU-medlemsstaterna och svarar för nästan 26 procent av den el som produceras i EU. Efter kärnkraftskatastroferna i Tjernobyl 1986 och i Fukushima, Japan, 2011 har emellertid kärnenergin blivit mycket kontroversiell. Tysklands beslut att fasa ut kärnkraften senast 2020 har, i kombination med att två belgiska reaktorer tillfälligt tagits ur drift sedan man upptäckt sprickor i reaktorkärlen, skapat ett ökat tryck på att kärnkraften ska avskaffas i Europa. Även om det är medlemsstaterna som väljer huruvida de vill ha med kärnenergi i sin energimix eller inte, syftar EU:s lagstiftning till att höja säkerhetsnormerna för kärnkraftverk och se till att kärnavfall deponeras och hanteras på ett säkert sätt.

Den kärnkraft som för närvarande produceras frigörs genom en process som heter kärnklyvning eller kärnfission, som innebär att uran- och plutoniumatomkärnor klyvs för att frigöra energi. Kärnenergi är ett koldioxidsnålt alternativ till fossila bränslen som utgör en mycket viktig del av energimixen för 13 av de 27 EU-medlemsstaterna och svarar för nästan 26 procent av den el som produceras i EU. Efter kärnkraftskatastroferna i Tjernobyl 1986 och i Fukushima, Japan, 2011 har emellertid kärnenergin blivit mycket kontroversiell. Tysklands beslut att fasa ut kärnkraften senast 2020 har, i kombination med att två belgiska reaktorer tillfälligt tagits ur drift sedan man upptäckt sprickor i reaktorkärlen, skapat ett ökat tryck på att kärnkraften ska avskaffas i Europa. Även om det är medlemsstaterna som väljer huruvida de vill ha med kärnenergi i sin energimix eller inte, syftar EU:s lagstiftning till att höja säkerhetsnormerna för kärnkraftverk och se till att kärnavfall deponeras och hanteras på ett säkert sätt.