Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS)

01-02-2018

Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) är ett flernivåsystem- av tillsynsmyndigheter på mikro- och makronivå bestående av Europeiska systemrisknämnden, de tre europeiska tillsynsmyndigheterna och de nationella tillsynsmyndigheterna. ESFS syftar till att säkerställa en konsekvent och enhetlig finansiell tillsyn i EU. Detta tillsynssystem genomgår nu förändringar till följd av införandet av bankunionen och förväntade Förenade kungarikets utträde ur EU.

Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) är ett flernivåsystem- av tillsynsmyndigheter på mikro- och makronivå bestående av Europeiska systemrisknämnden, de tre europeiska tillsynsmyndigheterna och de nationella tillsynsmyndigheterna. ESFS syftar till att säkerställa en konsekvent och enhetlig finansiell tillsyn i EU. Detta tillsynssystem genomgår nu förändringar till följd av införandet av bankunionen och förväntade Förenade kungarikets utträde ur EU.