Språkpolitiken

01-09-2017

Som en del av sina insatser för att främja rörlighet och förståelse mellan kulturer har EU utsett språkinlärning till en viktig prioritering, och unionen ger bidrag till ett antal program och projekt på detta område. Flerspråkigheten ses av EU som en viktig faktor för den europeiska konkurrenskraften. Ett av målen för EU:s språkpolitik är därför att varje unionsmedborgare utöver sitt modersmål bör behärska ytterligare två språk.

Som en del av sina insatser för att främja rörlighet och förståelse mellan kulturer har EU utsett språkinlärning till en viktig prioritering, och unionen ger bidrag till ett antal program och projekt på detta område. Flerspråkigheten ses av EU som en viktig faktor för den europeiska konkurrenskraften. Ett av målen för EU:s språkpolitik är därför att varje unionsmedborgare utöver sitt modersmål bör behärska ytterligare två språk.