EU:s inkomster

01-02-2018

EU:s budget finansieras nästan helt (99 %) med egna medel. Årliga inkomster måste till fullo täcka årliga utgifter. Beslut om systemet för EU:s egna medel fattas enhälligt av rådet, med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och ska ratificeras av medlemsstaterna.

EU:s budget finansieras nästan helt (99 %) med egna medel. Årliga inkomster måste till fullo täcka årliga utgifter. Beslut om systemet för EU:s egna medel fattas enhälligt av rådet, med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och ska ratificeras av medlemsstaterna.