Bedrägeribekämpning och skydd av unionens ekonomiska intressen

01-01-2018

Europeiska unionens åtgärder på området för budgetkontroll bygger på två principer: se till att EU:s budget används på rätt sätt och också skydda EU:s ekonomiska intressen och bekämpa bedrägerier.

Europeiska unionens åtgärder på området för budgetkontroll bygger på två principer: se till att EU:s budget används på rätt sätt och också skydda EU:s ekonomiska intressen och bekämpa bedrägerier.