EU och skogarna

01-04-2018

I fördragen nämns inte skogarna uttryckligen och EU har ingen gemensam skogsbrukspolitik. Skogsbrukspolitiken förblir alltså främst en nationell behörighet, men många europeiska åtgärder inverkar dock på skogarna i unionen och tredjeländer.

I fördragen nämns inte skogarna uttryckligen och EU har ingen gemensam skogsbrukspolitik. Skogsbrukspolitiken förblir alltså främst en nationell behörighet, men många europeiska åtgärder inverkar dock på skogarna i unionen och tredjeländer.