Sydasien

01-01-2018

Asien är den största och mest befolkade kontinenten i världen. Den är av stor geostrategisk betydelse för EU, som verkar för närmare förbindelser med länderna i Sydasien, eftersom EU är en stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med utvecklingsstöd och bistånd i syfte att främja institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning och de mänskliga rättigheterna. EU är också bekymrat över säkerheten i denna region, bland annat konflikten i Kashmir och Afghanistan.

Asien är den största och mest befolkade kontinenten i världen. Den är av stor geostrategisk betydelse för EU, som verkar för närmare förbindelser med länderna i Sydasien, eftersom EU är en stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med utvecklingsstöd och bistånd i syfte att främja institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning och de mänskliga rättigheterna. EU är också bekymrat över säkerheten i denna region, bland annat konflikten i Kashmir och Afghanistan.