Kampen mot klimatförändringarna

01-02-2018

Europeiska unionen (EU) är en av de ledande stora ekonomierna i fråga om att bekämpa utsläpp av växthusgaser. EU hade 2018 skurit ner sina utsläpp av växthusgaser med 23 procent jämfört med 1990-års nivåer, och det har åtagit sig att senast 2030 ha minskat utsläppen med 40 procent. I december 2019 presenterade Europeiska kommissionen (kommissionen) den europeiska gröna given, en uppsättning åtgärder som syftar till att höja EU:s ambitionsnivå vad gäller minskningen av utsläppen av växthusgaser till 2030 och utfasningen av fossila bränslen i EU:s ekonomi senast 2050, vilket är i linje med EU:s åtaganden enligt Parisavtalet.

Europeiska unionen (EU) är en av de ledande stora ekonomierna i fråga om att bekämpa utsläpp av växthusgaser. EU hade 2018 skurit ner sina utsläpp av växthusgaser med 23 procent jämfört med 1990-års nivåer, och det har åtagit sig att senast 2030 ha minskat utsläppen med 40 procent. I december 2019 presenterade Europeiska kommissionen (kommissionen) den europeiska gröna given, en uppsättning åtgärder som syftar till att höja EU:s ambitionsnivå vad gäller minskningen av utsläppen av växthusgaser till 2030 och utfasningen av fossila bränslen i EU:s ekonomi senast 2050, vilket är i linje med EU:s åtaganden enligt Parisavtalet.