Främja privata investeringar i kultursektorn

15-07-2011

Studien identifierar tendenser när det gäller att främja privata investeringar i kultursektorn i EU:s medlemsstater. Studien utgår från empiriska uppgifter som har samlats in genom frågeformulär, fallstudier i fem länder och skrivbordsundersökningar. Den ger en översikt över mekanismer och åtgärder som används för att främja privata investeringar, däribland en beskattningsram (dvs. främjande av kulturkonsumtion samt företagsmässiga och filantropiska investeringar), finans- och banksystem samt förmedlande mekanismer. En jämförelse görs mellan privata investeringar i kultur i Förenta staterna respektive Europa.

Studien identifierar tendenser när det gäller att främja privata investeringar i kultursektorn i EU:s medlemsstater. Studien utgår från empiriska uppgifter som har samlats in genom frågeformulär, fallstudier i fem länder och skrivbordsundersökningar. Den ger en översikt över mekanismer och åtgärder som används för att främja privata investeringar, däribland en beskattningsram (dvs. främjande av kulturkonsumtion samt företagsmässiga och filantropiska investeringar), finans- och banksystem samt förmedlande mekanismer. En jämförelse görs mellan privata investeringar i kultur i Förenta staterna respektive Europa.

Extern avdelning

Vesna Čopič (Lead researcher), Aleksandra Uzelac (Study coordinator), Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar and Ana Žuvela (IMO - Institute for International Relations)