Hållbar förvaltning av naturresurser

15-05-2013

Vatten är en central naturresurs som ingår både i EU:s politik för resurseffektivitet och i FN:s globala politiska ramar. Både vattnets kvalitet och kvantitet har stor betydelse för en hållbar förvaltning av denna naturresurs. Jordbruket är beroende av många naturresurser, bland annat vatten. Klimatförändringarna förväntas öka trycket på både vattnet och jordbrukssektorn, eftersom de allt frekventare och allvarligare torkperioderna och översvämningarna får konsekvenser för jordbruksmarkerna och tvingar fram en nödvändig anpassning från vattenanvändare, lantbruk, regioner och medlemsstater.

Vatten är en central naturresurs som ingår både i EU:s politik för resurseffektivitet och i FN:s globala politiska ramar. Både vattnets kvalitet och kvantitet har stor betydelse för en hållbar förvaltning av denna naturresurs. Jordbruket är beroende av många naturresurser, bland annat vatten. Klimatförändringarna förväntas öka trycket på både vattnet och jordbrukssektorn, eftersom de allt frekventare och allvarligare torkperioderna och översvämningarna får konsekvenser för jordbruksmarkerna och tvingar fram en nödvändig anpassning från vattenanvändare, lantbruk, regioner och medlemsstater.

Extern avdelning

Jana Poláková (Project Leader, IEEP), Andrew Farmer (IEEP), Sandra Berman (BIO Intelligence Service), Sandra Naumann (Ecologic Institute), Ana Frelih-Larsen (Ecologic Institute) and Johanna von Toggenburg (Ecologic Institut)