Utmaningar för strukturoch sammanhållningspolitiken till följd av klimatförändringen

15-04-2009

Detta meddelande handlar om vilken betydelse struktur- och sammanhållningspolitiken, som omfattar jordbruks-, fiske-, kultur-, transport- och regionalpolitiken, har i kampen mot klimatförändringen. Syftet med meddelandet är att ge en överblick över problemen, utmaningarna och handlingsalternativen inom dessa sektorer.

Detta meddelande handlar om vilken betydelse struktur- och sammanhållningspolitiken, som omfattar jordbruks-, fiske-, kultur-, transport- och regionalpolitiken, har i kampen mot klimatförändringen. Syftet med meddelandet är att ge en överblick över problemen, utmaningarna och handlingsalternativen inom dessa sektorer.