Sociala villkor och arbetsvillkor för vägtransportföretag

15-04-2013

Denna studie innehåller en analys av de sociala villkoren och arbetsvillkoren för yrkesförare som ägnar sig åt godstransporter på väg. Studien är inriktad på grundläggande sociala frågor inom detta transportsegment, bland annat körtider och viloperioder samt praktiska aspekter som direkt påverkar förarnas livskvalitet, till exempel tjänstgöringsscheman och inkomstnivåer. Efter en övergripande analys av de rättsliga ramarna, som omfattar den EU-lagstiftning som gäller godstransportsektorns sociala dimension, redovisas resultaten av ett samråd med berörda parter och förare.

Denna studie innehåller en analys av de sociala villkoren och arbetsvillkoren för yrkesförare som ägnar sig åt godstransporter på väg. Studien är inriktad på grundläggande sociala frågor inom detta transportsegment, bland annat körtider och viloperioder samt praktiska aspekter som direkt påverkar förarnas livskvalitet, till exempel tjänstgöringsscheman och inkomstnivåer. Efter en övergripande analys av de rättsliga ramarna, som omfattar den EU-lagstiftning som gäller godstransportsektorns sociala dimension, redovisas resultaten av ett samråd med berörda parter och förare.

Extern avdelning

TRT Trasporti e Territorio Srl - Alessio Sitran, Enrico Pastori