EU-budgetens historia

14-06-2019

Europeiska unionens budget består av tre pelare: dess utgifter, dess finansiering och dess revision. Denna genomgång avser budgetens ursprung samt dess utveckling genom flerårig planering och årlig budgetering. Dagens situation präglas av Europaparlamentets förändrade inflytande över budgeten och utvecklingen av dess finansiering och av revisionsprocessen. Sedan den allra första Europeiska gemenskapen 1952 har det funnits en spänning kring budgeteringen bland de europeiska institutionerna och medlemsstaterna, och en nära koppling mellan utgiftsreformer och finansieringsreformer.

Europeiska unionens budget består av tre pelare: dess utgifter, dess finansiering och dess revision. Denna genomgång avser budgetens ursprung samt dess utveckling genom flerårig planering och årlig budgetering. Dagens situation präglas av Europaparlamentets förändrade inflytande över budgeten och utvecklingen av dess finansiering och av revisionsprocessen. Sedan den allra första Europeiska gemenskapen 1952 har det funnits en spänning kring budgeteringen bland de europeiska institutionerna och medlemsstaterna, och en nära koppling mellan utgiftsreformer och finansieringsreformer.

Extern avdelning

Dr Giacomo Benedetto