Vuxenutbildning och öppna lärresurser

15-09-2015

I denna studie analyseras den nuvarande användningen av öppna lärresurser inom vuxenutbildningen. Möjligheterna utvärderas och politiska åtgärder rekommenderas, med hänsyn till kommissionens politiska ramar. Studien omfattar nya analyser av fler än tolv medlemsstater och bygger på en sammanställning av befintliga forskningsresultat från en rad projekt, däribland Poerup (strategier för användning av öppna lärresurser) och en studie genomförd för gemensamma forskningscentrumet från 2014–2015 om delade öppna lärresurser samt två senare studier för forskningscentrumet och handlingsprogrammet för livslångt lärande.

I denna studie analyseras den nuvarande användningen av öppna lärresurser inom vuxenutbildningen. Möjligheterna utvärderas och politiska åtgärder rekommenderas, med hänsyn till kommissionens politiska ramar. Studien omfattar nya analyser av fler än tolv medlemsstater och bygger på en sammanställning av befintliga forskningsresultat från en rad projekt, däribland Poerup (strategier för användning av öppna lärresurser) och en studie genomförd för gemensamma forskningscentrumet från 2014–2015 om delade öppna lärresurser samt två senare studier för forskningscentrumet och handlingsprogrammet för livslångt lärande.

Extern avdelning

Paul Bacsich, with additional research from Giles Pepler, Sara Frank Bristow, Ebba Ossiannilsson, Alistair Creelman, Eva Szalma and Ilmars Slaidins (Sero Consulting Ltd, the UK)