Hinder för rätten att fritt röra sig och att fritt uppehålla sig för unionsmedborgare och deras familjer: Landsrapport för Sverige

15-06-2016

I denna studie, som beställts av Europaparlamentets utredningsavdelning för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor på begäran av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för framställningar, analyseras den aktuella situationen för införlivandet av utvalda bestämmelser i direktiv 2004/38/EG i Sverige, och i studien identifieras de främsta kvarstående hindren i svensk nationell lagstiftning och praxis för den fria rörligheten för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. I studien undersöks även diskriminerande begränsningar av den fria rörligheten, åtgärder för att motverka missbruk av rättigheter och nekad inresa och uppehållsrätt, utöver utvisningar.

I denna studie, som beställts av Europaparlamentets utredningsavdelning för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor på begäran av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för framställningar, analyseras den aktuella situationen för införlivandet av utvalda bestämmelser i direktiv 2004/38/EG i Sverige, och i studien identifieras de främsta kvarstående hindren i svensk nationell lagstiftning och praxis för den fria rörligheten för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. I studien undersöks även diskriminerande begränsningar av den fria rörligheten, åtgärder för att motverka missbruk av rättigheter och nekad inresa och uppehållsrätt, utöver utvisningar.