Det europeiska systemet för elektroniska vägtullar

15-04-2014

Syftet med denna studie är att granska befintliga och framtida tekniska alternativ för det europeiska systemet för elektroniska vägtullar. För- och nackdelarna med vart och ett av de sex befintliga tekniska systemen redovisas. Studien innehåller också en bedömning av den pågående tekniska utvecklingen och det fortsatta arbetet i EU.

Syftet med denna studie är att granska befintliga och framtida tekniska alternativ för det europeiska systemet för elektroniska vägtullar. För- och nackdelarna med vart och ett av de sex befintliga tekniska systemen redovisas. Studien innehåller också en bedömning av den pågående tekniska utvecklingen och det fortsatta arbetet i EU.

Extern avdelning

Francesco Dionori, Lucia Manzi and Roberta Frisoni (Steer Davies Gleave) ; José Manuel Vassallo, Juan Gómez Sánchez and Leticia Orozco Rendueles (Universidad Politécnica de Madrid, Spain) ; José Luis Pérez Iturriaga ; Nick Patchett (Pillar Strategy)