1

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Östasien

01-01-2018

Asien är den största och mest befolkade kontinenten och har stor geostrategisk betydelse för EU. EU har tre strategiska partner i Östasien: Kina, Japan och Republiken Korea. Regionen står inför säkerhetsmässiga problem, till exempel kärnvapenfrågan i Nordkorea och havstvisterna kring Sydkinesiska havet. EU är en stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med bistånd och utvecklingsstöd i syfte att främja institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning ...

Asien är den största och mest befolkade kontinenten och har stor geostrategisk betydelse för EU. EU har tre strategiska partner i Östasien: Kina, Japan och Republiken Korea. Regionen står inför säkerhetsmässiga problem, till exempel kärnvapenfrågan i Nordkorea och havstvisterna kring Sydkinesiska havet. EU är en stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med bistånd och utvecklingsstöd i syfte att främja institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning och de mänskliga rättigheterna.