6

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Sökord
Datum

Commitments made at the hearing of Janez LENARČIČ, Commissioner-designate - Crisis Management

22-11-2019

The commissioner-designate, Janez Lenarčič, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Development, in association with the Committee on Environment. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: European Civil Protection ...

The commissioner-designate, Janez Lenarčič, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Development, in association with the Committee on Environment. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: European Civil Protection and Humanitarian Aid.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Handelsordningar som är tillämpliga på utvecklingsländer

01-02-2018

EU:s utvecklingspolitik betonar handelns betydelse och fokuserar på de länder som har störst behov. Det allmänna preferenssystemet ger vissa varor från utvecklingsländer förmånstillträde till EU:s marknad. Avtal om ekonomiskt partnerskap säkerställer förmånsbehandling för länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, medan de minst utvecklade länderna omfattas av ”Allt utom vapen”-systemet. Dessa system överensstämmer med Världshandelsorganisationens (WTO) bestämmelser.

EU:s utvecklingspolitik betonar handelns betydelse och fokuserar på de länder som har störst behov. Det allmänna preferenssystemet ger vissa varor från utvecklingsländer förmånstillträde till EU:s marknad. Avtal om ekonomiskt partnerskap säkerställer förmånsbehandling för länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, medan de minst utvecklade länderna omfattas av ”Allt utom vapen”-systemet. Dessa system överensstämmer med Världshandelsorganisationens (WTO) bestämmelser.

Allmän översikt över utvecklingspolitiken

01-01-2018

Utvecklingspolitiken är en central del av EU:s externa politik. Den syftar till att utrota fattigdom, främja hållbar tillväxt, försvara mänskliga rättigheter och demokrati, främja jämställdhet och möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet. EU verkar på global nivå och är världens största givare av utvecklingsbistånd. Samarbete med EU:s medlemsstater och anpassning till FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling är avgörande för ett effektivt tillhandahållande av bistånd.

Utvecklingspolitiken är en central del av EU:s externa politik. Den syftar till att utrota fattigdom, främja hållbar tillväxt, försvara mänskliga rättigheter och demokrati, främja jämställdhet och möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet. EU verkar på global nivå och är världens största givare av utvecklingsbistånd. Samarbete med EU:s medlemsstater och anpassning till FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling är avgörande för ett effektivt tillhandahållande av bistånd.

Humanitärt bistånd

01-01-2018

Humanitärt bistånd är ett område inom EU:s yttre åtgärder som möter behoven i händelse av katastrofer orsakade av människan eller naturkatastrofer. Europeiska kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) finansierar hjälpinsatser och samordnar medlemsstaternas politik och verksamhet. Europaparlamentet och rådet agerar som medlagstiftare i utarbetandet av EU:s politik för humanitärt bistånd och deltar i den internationella debatten om effektivare ...

Humanitärt bistånd är ett område inom EU:s yttre åtgärder som möter behoven i händelse av katastrofer orsakade av människan eller naturkatastrofer. Europeiska kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) finansierar hjälpinsatser och samordnar medlemsstaternas politik och verksamhet. Europaparlamentet och rådet agerar som medlagstiftare i utarbetandet av EU:s politik för humanitärt bistånd och deltar i den internationella debatten om effektivare humanitära insatser.

Afrika

01-01-2018

Förbindelserna mellan EU och Afrika regleras av Cotonouavtalet och den gemensamma strategin EU-Afrika, som båda innehåller politiska, ekonomiska och utvecklingsrelaterade dimensioner. EU arbetar aktivt för att främja fred och säkerhet i Afrika och samarbetar med Afrikanska unionen (AU) i olika politiska dialoger, bland annat om demokrati och mänskliga rättigheter. Migration har blivit ett centralt inslag i förbindelserna mellan Afrika och EU. Europeiska utvecklingsfonden är fortfarande den främsta ...

Förbindelserna mellan EU och Afrika regleras av Cotonouavtalet och den gemensamma strategin EU-Afrika, som båda innehåller politiska, ekonomiska och utvecklingsrelaterade dimensioner. EU arbetar aktivt för att främja fred och säkerhet i Afrika och samarbetar med Afrikanska unionen (AU) i olika politiska dialoger, bland annat om demokrati och mänskliga rättigheter. Migration har blivit ett centralt inslag i förbindelserna mellan Afrika och EU. Europeiska utvecklingsfonden är fortfarande den främsta kanalen för EU:s utvecklingssamarbete i Afrika.

Partner