10

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Employment and Social Affairs: Achievements and challenges ahead

08-10-2019

This report summarises presentations and discussions from a workshop held on 24 September 2019 as part of the EMPL Committee meeting. The workshop brought together views from international organisations and experts on a broad range of topics: ILO and OECD strategies for the future of work, EU policies for skills development and for combating child poverty, potential gaps in European labour law and in European law on health and safety at workplaces of the future.

This report summarises presentations and discussions from a workshop held on 24 September 2019 as part of the EMPL Committee meeting. The workshop brought together views from international organisations and experts on a broad range of topics: ILO and OECD strategies for the future of work, EU policies for skills development and for combating child poverty, potential gaps in European labour law and in European law on health and safety at workplaces of the future.

Study in Focus: Labour Mobility and recognition

04-09-2019

An overview of the main findings and recommendations of the study "Labour mobility and recognition in the regulated professions" prepared for the Committee on Employment and Social affairs (EMPL).

An overview of the main findings and recommendations of the study "Labour mobility and recognition in the regulated professions" prepared for the Committee on Employment and Social affairs (EMPL).

Utredningsavdelningarnas tjänster (EMPL i fokus)

14-06-2019

Utredningsavdelning A bidrar med expertkunskap av hög kvalitet, aktuella analyser och oberoende utredningar till de utskott den stöder: ECON, EMPL, ENVI, ITRE och IMCO. Denna broschyr fokuserar på utredningsavdelningens stöd till EMPL-utskottet.

Utredningsavdelning A bidrar med expertkunskap av hög kvalitet, aktuella analyser och oberoende utredningar till de utskott den stöder: ECON, EMPL, ENVI, ITRE och IMCO. Denna broschyr fokuserar på utredningsavdelningens stöd till EMPL-utskottet.

Lessons from ESF for ESF+: Workshop summary report

28-09-2018

This briefing summarises presentations and recommendations from a workshop having been organised for the Employment and Social Affairs Committee to support its work on the new regulation. Topics include: absorption, beneficiaries' experience, fighting child poverty, institutional capacity building, the integration of FEAD and YEI.

This briefing summarises presentations and recommendations from a workshop having been organised for the Employment and Social Affairs Committee to support its work on the new regulation. Topics include: absorption, beneficiaries' experience, fighting child poverty, institutional capacity building, the integration of FEAD and YEI.

Kampen mot fattigdom, social utestängning och diskriminering

01-04-2018

Genom att stödja medlemsstaterna i kampen mot fattigdom, social utestängning och diskriminering är Europeiska unionens målsättning att stärka integrationen och sammanhållningen inom det europeiska samhället och ge alla medborgare tillgång till möjligheter och resurser på lika villkor.

Genom att stödja medlemsstaterna i kampen mot fattigdom, social utestängning och diskriminering är Europeiska unionens målsättning att stärka integrationen och sammanhållningen inom det europeiska samhället och ge alla medborgare tillgång till möjligheter och resurser på lika villkor.

Dialogen mellan arbetsmarknadens parter

01-02-2018

Dialogen mellan arbetsmarknadens parter (även kallad den sociala dialogen) är en hörnsten i den europeiska sociala modellen. Den gör att arbetsmarknadens parter (företrädare för arbetsgivare respektive arbetstagare) aktivt kan bidra till utformningen av en europeisk social- och sysselsättningspolitik, bland annat genom avtal.

Dialogen mellan arbetsmarknadens parter (även kallad den sociala dialogen) är en hörnsten i den europeiska sociala modellen. Den gör att arbetsmarknadens parter (företrädare för arbetsgivare respektive arbetstagare) aktivt kan bidra till utformningen av en europeisk social- och sysselsättningspolitik, bland annat genom avtal.

Arbetstagares rätt till information, samråd och deltagande

01-02-2018

Europeiska unionen kompletterar medlemsstaternas insatser för arbetstagares rätt till information och samråd genom att anta minimikrav med hjälp av direktiv eller genom åtgärder avsedda att uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna.

Europeiska unionen kompletterar medlemsstaternas insatser för arbetstagares rätt till information och samråd genom att anta minimikrav med hjälp av direktiv eller genom åtgärder avsedda att uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna.

Socialförsäkringsskydd i andra EU-medlemsstater

01-02-2018

Samordning av socialförsäkringssystemen underlättar den fria rörligheten för personer inom EU. En genomgripande reform av lagstiftningen på detta område genomfördes 2010 och har kompletterats med ytterligare rättsakter som förbättrar skyddet av mobila arbetstagarnas rättigheter. 2016 infogade kommissionen ett antal nya förslag i paketet om arbetstagarnas rörlighet i syfte att ytterligare reformera systemet och anpassa det till den moderna ekonomiska och sociala verkligheten i EU.

Samordning av socialförsäkringssystemen underlättar den fria rörligheten för personer inom EU. En genomgripande reform av lagstiftningen på detta område genomfördes 2010 och har kompletterats med ytterligare rättsakter som förbättrar skyddet av mobila arbetstagarnas rättigheter. 2016 infogade kommissionen ett antal nya förslag i paketet om arbetstagarnas rörlighet i syfte att ytterligare reformera systemet och anpassa det till den moderna ekonomiska och sociala verkligheten i EU.

Europeiska socialfonden

01-02-2018

Europeiska socialfonden (ESF) inrättades genom Romfördraget för att förbättra arbetstagarnas rörlighet och deras möjligheter att få arbete på den gemensamma marknaden. Fondens uppgifter och reglerna för verksamheten har därefter reviderats för att avspegla utvecklingen av det ekonomiska läget och sysselsättningen i medlemsstaterna samt de politiska prioriteringar som fastställts på EU-nivå.

Europeiska socialfonden (ESF) inrättades genom Romfördraget för att förbättra arbetstagarnas rörlighet och deras möjligheter att få arbete på den gemensamma marknaden. Fondens uppgifter och reglerna för verksamheten har därefter reviderats för att avspegla utvecklingen av det ekonomiska läget och sysselsättningen i medlemsstaterna samt de politiska prioriteringar som fastställts på EU-nivå.

Partner