6

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Sökord
Datum

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Strukturstöd för fisket

01-01-2018

EU:s fiskeripolitik, som ursprungligen finansierades genom Fonden för fiskets utveckling (FFU) och under perioden 2007–2013 genom Europeiska fiskerifonden (EFF), finansieras nu genom den nya Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som för perioden 2014–2020 har ett värde av 6,4 miljarder euro. EHFF stöder fiskare i övergången till hållbart fiske och kustsamhällen i diversifieringen av deras ekonomier, och finansierar projekt för att skapa nya arbetstillfällen och förbättra livskvaliteten utefter ...

EU:s fiskeripolitik, som ursprungligen finansierades genom Fonden för fiskets utveckling (FFU) och under perioden 2007–2013 genom Europeiska fiskerifonden (EFF), finansieras nu genom den nya Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som för perioden 2014–2020 har ett värde av 6,4 miljarder euro. EHFF stöder fiskare i övergången till hållbart fiske och kustsamhällen i diversifieringen av deras ekonomier, och finansierar projekt för att skapa nya arbetstillfällen och förbättra livskvaliteten utefter Europas kuster.

Det europeiska vattenbruket

01-01-2018

Det europeiska vattenbruket stagnerar till skillnad från den ökande produktionen av vattenbruksprodukter i världen. I ett försök att hejda denna trend har kommissionen offentliggjort två meddelanden, det första 2002 och det andra 2009, med strategier för att utveckla det europeiska vattenbruket. Strategin från 2002 lyckades inte öka den europeiska produktionen, och den globala ekonomiska krisen har drabbat vattenbruksmarknaden och vattenbruksindustrin. Detta föranledde kommissionen att offentliggöra ...

Det europeiska vattenbruket stagnerar till skillnad från den ökande produktionen av vattenbruksprodukter i världen. I ett försök att hejda denna trend har kommissionen offentliggjort två meddelanden, det första 2002 och det andra 2009, med strategier för att utveckla det europeiska vattenbruket. Strategin från 2002 lyckades inte öka den europeiska produktionen, och den globala ekonomiska krisen har drabbat vattenbruksmarknaden och vattenbruksindustrin. Detta föranledde kommissionen att offentliggöra ett tredje meddelande 2013 i syfte att uppnå en hållbar utveckling av EU:s vattenbruk och föreslå strategiska riktlinjer.

Det europeiska fisket i siffror

01-01-2018

I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma fiskeripolitiken: medlemsstaternas fiskeflottor 2017 (tabell 1), sysselsättningssituationen inom fiskeri- (2015), vattenbruks- (2014) och fiskeberedningsbranschen (2016) (tabell 2), produktion, import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2016 (tabell 3), den synliga förbrukningen av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2016 (tabell 4) och resurstilldelningen från Europeiska havs- och fiskerifonden ...

I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma fiskeripolitiken: medlemsstaternas fiskeflottor 2017 (tabell 1), sysselsättningssituationen inom fiskeri- (2015), vattenbruks- (2014) och fiskeberedningsbranschen (2016) (tabell 2), produktion, import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2016 (tabell 3), den synliga förbrukningen av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2016 (tabell 4) och resurstilldelningen från Europeiska havs- och fiskerifonden från 2014 till 2020 (tabell 5).

Research for PECH Committee - The Management of Fishing Fleets in Outermost Regions

15-03-2017

The Committee on Fisheries (PECH) has requested scientific input contributing to its work on an Own Initiative Report on The Management of Fishing Fleets in Outermost Regions (2016/2016 INI). This Briefing summarizes the main elements of a study prepared for PECH Committee with the same title. Outermost Regions (ORs) of the European Union are affected by handicaps deserving implementation of specific measures. The commissioned study aims at establishing the extent to which fleet management rules ...

The Committee on Fisheries (PECH) has requested scientific input contributing to its work on an Own Initiative Report on The Management of Fishing Fleets in Outermost Regions (2016/2016 INI). This Briefing summarizes the main elements of a study prepared for PECH Committee with the same title. Outermost Regions (ORs) of the European Union are affected by handicaps deserving implementation of specific measures. The commissioned study aims at establishing the extent to which fleet management rules adopted under the Common Fisheries Policy (CFP) take sufficiently account of the specificities of the fishing sector in Outermost Regions, and at identifying relevant measures that could support the development of the sector in these regions. ORs fishing fleets are mostly composed of small-scale vessels targeting inshore and offshore resources. Over the past decade, modernisation of ORs fishing fleets has been unevenly achieved across regions. Under the current CFP, ORs fleets are subject to the same management measures than those applied to all Union fleets. Nevertheless, European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) takes into account ORs specific handicaps through increased intensity of public aid and a specific compensation scheme of additional costs. Several options are discussed to support the ORs fleet modernisation, including a derogatory regime for fleet management and a revision of capacity ceilings.

Research for the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development in 2016

07-12-2016

Compilation of research papers made for the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development in 2016 by the Policy Department B.

Compilation of research papers made for the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development in 2016 by the Policy Department B.

Partner