5

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS)

01-02-2018

Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) är ett flernivåsystem som består av tillsynsmyndigheter på mikro- och makronivå och som syftar till att säkerställa en enhetlig och konsekvent finansiell tillsyn i EU. I ESFS ingår Europeiska systemrisknämnden, de tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Esma och Eiopa) och de nationella tillsynsmyndigheterna. ESFS har kontinuerligt utvecklats för att beakta nya situationer, särskilt den nya bankunionen, målet att utveckla en kapitalmarknadsunion ...

Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) är ett flernivåsystem som består av tillsynsmyndigheter på mikro- och makronivå och som syftar till att säkerställa en enhetlig och konsekvent finansiell tillsyn i EU. I ESFS ingår Europeiska systemrisknämnden, de tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Esma och Eiopa) och de nationella tillsynsmyndigheterna. ESFS har kontinuerligt utvecklats för att beakta nya situationer, särskilt den nya bankunionen, målet att utveckla en kapitalmarknadsunion och Förenade kungarikets utträde ur EU.

Finansiella tjänster

01-02-2018

Finansiella tjänster utgör en viktig del av EU:s insatser för att fullborda den inre marknaden inom ramen för den fria rörligheten för tjänster och kapital. Framsteg mot integration har kommit i olika faser enligt följande: (1) Avlägsnande av nationella inträdeshinder (1957-1973) (2) Harmonisering av nationell lagstiftning och politik (1973-1983) (3) Fullbordande av den inre marknaden (1983-1992) (4) Skapande av den gemensamma valutan och perioden före krisen (1999-2007) (5) Den globala finanskrisen ...

Finansiella tjänster utgör en viktig del av EU:s insatser för att fullborda den inre marknaden inom ramen för den fria rörligheten för tjänster och kapital. Framsteg mot integration har kommit i olika faser enligt följande: (1) Avlägsnande av nationella inträdeshinder (1957-1973) (2) Harmonisering av nationell lagstiftning och politik (1973-1983) (3) Fullbordande av den inre marknaden (1983-1992) (4) Skapande av den gemensamma valutan och perioden före krisen (1999-2007) (5) Den globala finanskrisen och reformerna efter krisen (från 2007). Förenade kungarikets utträde ur EU medför en rad nya utmaningar med potentiella konsekvenser för sektorn för finansiella tjänster inom och utanför EU.

Konkurrenspolitik

01-02-2018

Huvudsyftet med EU:s konkurrensregler är att göra det möjligt för unionens inre marknad att fungera väl som en viktig drivkraft för medborgarnas, företagens och hela samhällets välfärd inom EU. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller därför regler som syftar till att förhindra begränsningar och snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden. Mer specifikt förbjuder det konkurrensbegränsande avtal mellan företag och dominanta företags missbruk av marknadsställning ...

Huvudsyftet med EU:s konkurrensregler är att göra det möjligt för unionens inre marknad att fungera väl som en viktig drivkraft för medborgarnas, företagens och hela samhällets välfärd inom EU. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller därför regler som syftar till att förhindra begränsningar och snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden. Mer specifikt förbjuder det konkurrensbegränsande avtal mellan företag och dominanta företags missbruk av marknadsställning, vilket skulle kunna påverka handeln mellan medlemsstater. Företagssammanslagningar och förvärv med en EU-dimension kontrolleras dessutom av Europeiska kommissionen och kan eventuellt förhindras om de skulle resultera i en betydande minskning av konkurrensen. Statliga stöd till vissa företag eller produkter är för övrigt förbjudna om de snedvrider konkurrensen, men kan tillåtas i vissa fall. Konkurrensreglerna gäller under vissa villkor även för offentliga företag, offentliga tjänster och tjänster av allmänt intresse.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.