6

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Datum

The EU's beekeeping sector

24-10-2017

Every year, the EU's 600 000 beekeepers and their 16 million beehives produce 200 000 tonnes of honey. This is not however sufficient to cover demand on the EU market, and the shortfall is made up by imports, above all from China. Threats to bee health and market competition make the economic viability of apiculture a critical matter. EU policies aim therefore to address these issues and promote beekeeping, an activity that is of vital importance to the environment.

Every year, the EU's 600 000 beekeepers and their 16 million beehives produce 200 000 tonnes of honey. This is not however sufficient to cover demand on the EU market, and the shortfall is made up by imports, above all from China. Threats to bee health and market competition make the economic viability of apiculture a critical matter. EU policies aim therefore to address these issues and promote beekeeping, an activity that is of vital importance to the environment.

What if animal farming were not so bad for the environment?

08-02-2017

What options exist, especially in terms of new technologies, for reducing the carbon footprint of the livestock industry, how effective might they be, and what could be done to encourage their implementation? The livestock industry is responsible for around 14.5 % of global greenhouse gas emissions. The magnitude of this percentage is due to the emission of large amounts of methane and nitrous oxide, which both result in greater global warming than carbon dioxide per gram of gas released. The main ...

What options exist, especially in terms of new technologies, for reducing the carbon footprint of the livestock industry, how effective might they be, and what could be done to encourage their implementation? The livestock industry is responsible for around 14.5 % of global greenhouse gas emissions. The magnitude of this percentage is due to the emission of large amounts of methane and nitrous oxide, which both result in greater global warming than carbon dioxide per gram of gas released. The main cause of livestock methane emissions is the digestive process in ruminants, such as cattle and sheep. In these animals, food is fermented, generating methane which is burped out. Nitrous oxide is generated through the application of fertilisers for animal feed production. This is also the case with crops grown for human consumption, but, as most of the energy stored in crops is lost when they are fed to animals, emissions due to fertilisers are much greater per calorie of animal produce than of plant produce. Both gases are produced by the storage of manure and its application as a fertiliser. In addition, carbon dioxide is emitted through burning fossil fuels for purposes such as fertiliser production, operation of farm machinery and transport of goods.

Innovation in EU agriculture

02-06-2016

The Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament has adopted an own-initiative report aimed at encouraging the Commission to support agricultural innovation, which is considered necessary in order to increase both the productivity and sustainability of the sector.

The Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament has adopted an own-initiative report aimed at encouraging the Commission to support agricultural innovation, which is considered necessary in order to increase both the productivity and sustainability of the sector.

Technological solutions for sustainable agriculture

02-06-2016

An own-initiative report on technological solutions for sustainable agriculture is due to be debated and voted at the June I plenary session. In the context of climate change, rising food demand resulting from global population growth and threats to the environment, the report suggests that innovation in agricultural technology is key to meeting some of the biggest challenges faced by farming today.

An own-initiative report on technological solutions for sustainable agriculture is due to be debated and voted at the June I plenary session. In the context of climate change, rising food demand resulting from global population growth and threats to the environment, the report suggests that innovation in agricultural technology is key to meeting some of the biggest challenges faced by farming today.

Tekniska alternativ för att ge mat åt tio miljarder människor - Sammandrag av sammanfattande rapport - Alternativ för hållbara livsmedel och ett hållbart jordbruk i EU

15-11-2013

Hur ska EU agera med anledning av de höjda kraven på våra livsmedels- och jordbrukssystem i samband med befolkningsökningen i världen, förändrad kosthållning och konkurrens om jordbruksmarken? Denna rapport ger ett perspektiv på hur EU skulle kunna bidra till att möta dessa utmaningar de kommande årtiondena och belyser några av de alternativ som är särskilt värda att uppmärksamma. Rapporten är inriktad på alternativ för att öka jordbrukets produktivitet, samtidigt som man anpassar det till klimatförändringens ...

Hur ska EU agera med anledning av de höjda kraven på våra livsmedels- och jordbrukssystem i samband med befolkningsökningen i världen, förändrad kosthållning och konkurrens om jordbruksmarken? Denna rapport ger ett perspektiv på hur EU skulle kunna bidra till att möta dessa utmaningar de kommande årtiondena och belyser några av de alternativ som är särskilt värda att uppmärksamma. Rapporten är inriktad på alternativ för att öka jordbrukets produktivitet, samtidigt som man anpassar det till klimatförändringens effekter och minskar utsläppen från jordbruket, åtgärder för att bryta den fortsatt minskade biologiska mångfalden på åkermarkerna, minskning av livsmedelssvinnet, sätt att uppnå en mer resurseffektiv livsmedelssektor samt alternativ för att använda avfall och skörderester för att tillgodose behoven av biomaterial och bioenergi på ett hållbart sätt. Den är en sammanfattning av analyser och resultat från fem uppdragsstudier som belyser nuläget och en del av den viktigaste utvecklingen i tidsperspektivet fram till 2050. EU har utarbetat en tydlig miljö- och jordbrukspolitik, och nyligen genomfördes en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken med större tonvikt på både miljö och innovation, vilket ger medlemsstaterna möjlighet att inleda en förändring i den riktningen. Samtidigt står man inför stora utmaningar när det gäller att öka produktiviteten på lämpligt sätt och samtidigt minska den negativa inverkan på europeiska jordbruks- och naturresurser och på den biologiska mångfalden. Det blir viktigt att producera mer med mindre resurser i Europa och att minska svinnet.

Extern avdelning

Evelyn Underwood, David Baldock, Harry Aiking, Allan Buckwell, Elizabeth Dooley, Ana Frelih-Larsen, Sandra Naumann, Clementine O’Connor, Jana Poláková and Graham Tucker

Hållbar förvaltning av naturresurser

15-05-2013

Vatten är en central naturresurs som ingår både i EU:s politik för resurseffektivitet och i FN:s globala politiska ramar. Både vattnets kvalitet och kvantitet har stor betydelse för en hållbar förvaltning av denna naturresurs. Jordbruket är beroende av många naturresurser, bland annat vatten. Klimatförändringarna förväntas öka trycket på både vattnet och jordbrukssektorn, eftersom de allt frekventare och allvarligare torkperioderna och översvämningarna får konsekvenser för jordbruksmarkerna och tvingar ...

Vatten är en central naturresurs som ingår både i EU:s politik för resurseffektivitet och i FN:s globala politiska ramar. Både vattnets kvalitet och kvantitet har stor betydelse för en hållbar förvaltning av denna naturresurs. Jordbruket är beroende av många naturresurser, bland annat vatten. Klimatförändringarna förväntas öka trycket på både vattnet och jordbrukssektorn, eftersom de allt frekventare och allvarligare torkperioderna och översvämningarna får konsekvenser för jordbruksmarkerna och tvingar fram en nödvändig anpassning från vattenanvändare, lantbruk, regioner och medlemsstater.

Extern avdelning

Jana Poláková (Project Leader, IEEP), Andrew Farmer (IEEP), Sandra Berman (BIO Intelligence Service), Sandra Naumann (Ecologic Institute), Ana Frelih-Larsen (Ecologic Institute) and Johanna von Toggenburg (Ecologic Institut)

Kommande evenemang

21-01-2020
Outlook for the MENA Region: What future for stabilisation and reconstruction?
Övrigt -
EPRS

Partner

Håll dig informerad

email update imageE-postuppdateringar

Du kan följa vem eller vad som helst som har med parlamentet att göra med hjälp av systemet med e-postuppdateringar, som ger dig uppdateringar direkt till din inbox. Bl.a. kan du få senaste nytt från ledamöterna, nyhetstjänsterna eller Think Tank.

Du kommer åt systemet från alla sidor på parlamentets webbplats. Vill du anmäla dig och börja ta emot uppdateringarna från Think Tank anger du bara din e-post, vad du är intresserad av och hur ofta du vill få notiserna (varje dag, vecka eller månad) och bekräftar sedan genom att klicka på den länk som skickas till dig i bekräftelsemejlet.

RSS imageRSS-flöden

Följ alla nyheter och uppdateringar på Europaparlamentets webbplats med våra RSS-flöden.

Klicka på länken nedan för att konfigurera dina flöden.