Fordítás | Európai Parlament

Jövőkép és küldetés

Az Európai Parlament mind a 24 nyelven előállítja az írott dokumentumokat, ezzel lehetővé teszi, hogy az állampolgárokkal saját anyanyelvükön kommunikálhasson. E tekintetben a belső fordítószolgálat döntő jelentőséggel bír: megfelel a magas minőségi előírásoknak a parlamenti eljárások által megszabott szűk határidőkön belül.

Elképzelésünk szerint hidakat építünk a különböző nyelvek és kultúrák között, valamint támogatjuk a fenntartható többnyelvűséget, amely az európai demokratikus eszme alapvető eleme.
Szolgálatunk hatékony és korszerű, a jogszabályok magas színvonalú fordítását készíti el minden uniós nyelven. Mivel közvetlenül mi tesszük lehetővé, hogy a Parlament végrehajthassa többnyelvűségi politikáját, központi szerepet töltünk be az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségének védelmében, továbbá az átláthatóság, megértés és eszmecsere elősegítésében.

Az elmúlt 60 év során sikerrel feleltünk meg a 4 nyelvről 24-re való bővítés kihívásainak. Ezentúl is építünk közös kiválóságunkra és tapasztalatainkra a jövőre való tevőleges felkészülés érdekében.
Felkészülten várjuk a jövő kihívásait, és alkalmazkodni fogunk a további bővítésekhez a kereslet észszerűsítésével, valamint szervezési és munkamódszereink módosításával és összehangolásával. Új készségeket sajátítunk el, ösztönözzük az innovációra való nyitottságot, és fejlesztjük változási képességünket.

Küldetésünk,

  • hogy az összes hivatalos nyelven elérhetővé tegyük a Parlamentnek a költségvetési hatóság két ágának egyikeként és társjogalkotóként betöltött szerepével kapcsolatos dokumentumokat, biztosítva ezáltal az Európai Unió jogalkotási és költségvetési eljárásának legitimitását és átláthatóságát;
  • hogy lehetővé tegyük az Európai Parlament számára, hogy eleget tegyen a nyelvekkel szembeni egyenlő bánásmód biztosítását szolgáló többnyelvűségi politika iránti kötelezettségvállalásának, amelynek révén az Európai Unió valamennyi polgára kommunikálni tud az intézményekkel, továbbá anyanyelvén férhet hozzá az uniós dokumentumokhoz;
  • hogy biztosítsuk e fordítási szolgáltatások lehető leghatékonyabb és legeredményesebb nyújtását.