Vertimas raštu | Europos Parlamentas

Vizija ir misija

Europos Parlamentas verčia rašytinius dokumentus į visas 24 ES kalbas, taip sudarydamas sąlygas palaikyti ryšius su piliečiais jų gimtąja kalba. Šiuo požiūriu jo vidaus vertimo raštu tarnyba yra nepaprastai svarbi, nes joje užtikrinami griežti kokybės standartai įtempto tvarkaraščio, kurį diktuoja Parlamento procedūros, sąlygomis.

Mūsų vizija - susieti įvairias kalbas ir kultūras ir skatinti tvarią daugiakalbystę, nes ji yra neatsiejama Europos demokratijos idealo dalis.
Esame efektyvi ir šiuolaikiška tarnyba, teikianti kokybiškus teisės aktų vertimus visomis ES kalbomis. Tiesiogiai sudarydami galimybes Parlamentui laikytis savo daugiakalbystės politikos, atliekame esminį vaidmenį apsaugant Sąjungos kultūrų ir kalbų įvairovę ir užtikrinant skaidrumą, skatinant supratimą ir keitimąsi nuomonėmis.

Per pastaruosius 60 metų sėkmingai įgyvendinome uždavinius, susijusius su mūsų plėtra nuo 4 iki 24 kalbų. Ir toliau remsimės mūsų bendra kompetencija bei patirtimi, kad būtume pasiruošę drąsiai pasitikti ateitį.
Racionalizuodami paklausą ir pritaikydami bei suderindami savo organizacinius ir darbo metodus, atremsime ateities iššūkius ir prisitaikysime prie tolesnės plėtros. Mes investuojame į naujus įgūdžius, puoselėjame atvirumą inovacijoms ir stipriname savo gebėjimą prisitaikyti.

Mūsų misija:

  • visomis oficialiosiomis kalbomis pateikti dokumentus, susijusius su Parlamento, kaip vienos iš teisėkūros institucijų ir vienos iš dviejų biudžeto valdymo institucijų, vaidmeniu, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos teisėkūros ir biudžeto sudarymo procesų teisėtumą ir skaidrumą;
  • sudaryti Europos Parlamentui sąlygas vykdyti savo įsipareigojimus dėl daugiakalbystės politikos, kuria siekiama užtikrinti vienodą požiūrį į visas kalbas ir taip sudaryti galimybes visiems Europos Sąjungos piliečiams bendrauti su institucijomis ir susipažinti su ES dokumentais savo kalba;
  • užtikrinti, kad šios vertimo raštu paslaugos būtų teikiamos kuo efektyviau ir veiksmingiau.