Пленарната зала на Европейския парламент 

Пленарната зала на Европейския парламент

Брюксел
Пленарната зала

В Брюксел се намират основните офиси на членовете на Европейския парламент. Посещението на пленарната зала е много добра възможност да се потопите в атмосферата на най-големия в света транснационален парламент и да научите повече за неговите правомощия и неговата роля.

30-90'
10-100
24

Пленарната зала на Европейския парламент

Брюксел
Пленарната зала

Пленарната зала може да побере всички членове на Европейския парламент. По време на пленарните сесии залата се използва за най-широкобхватните и най-важните дебати на Европейския парламент и е сцена на множество гласувания с историческо значение. Посещенията са безплатни. За посещенията на групи е необходимо да се направи предварителна резервация, но за индивидуалните посещения такава не е необходима.

Разгледайте графика на Европейския парламент, за да проверите кога се провеждат сесиите в Брюксел – те са маркирани в червено и се провеждат от сряда до четвъртък.

Не се извършват посещения в събота и неделя, в неработни дни или по време на официални празници. През 2020 г. посещения не се извършват на: 09/04, 10/04, 13/04, 01/05, 21/05, 22/05, 01/06, 21/07, 02/11 и от 24/12 до 01/01/2021 включително.

Индивидуални посещения

Можете да посетите пленарната зала самостоятелно с мултимедиен пътеводител, да присъствате на брифинг, адаптиран към Вашите индивидуални нужди, или да проследите пленарна сесия. Предлагат се посещения за отделни лица, семейства и малки групи с численост до 10 души. Децата на възраст под 14 години трябва да бъдат придружени от пълнолетно лице. Моля, постарайте се да бъдете на входа за посетители 15 минути преди началото на посещението.

Мултимедийни пътеводители

Посетете пленарната зала, следвайки собствения си ритъм, с помощта на мултимедиен пътеводител, достъпен на 24-те официални езика на ЕС. Посещенията с мултимедийни пътеводители траят около 60 минути. Моля, имайте предвид, че по време на пленарните сесии не се извършват посещения с мултимедийни пътеводители.

Можете да изтеглите мултимедийния пътеводител преди началото на своето посещение. Приложението „EP Visit“ е налично в Apple Store и в Google Play. Моля, имайте предвид, че приложението не работи извън зоната за посетители на пленарната зала.

Време за посещения

понеделник – четвъртък петък
9:00 до 16:00 ч. 9:00 до 12:00 ч.
понеделник – четвъртък
9:00 до 16:00 ч.
петък
9:00 до 12:00 ч.
 
 

Предоставяне на кратка информация (брифинг)

Възползвайте се от възможността да направите посещение, адаптирано към Вашите нужди, при което наш лектор предоставя кратка информация относно дейността и ролята на Европейския парламент. Брифинги се провеждат всеки понеделник, а през лятото – ежедневно (вж. графика по-долу). Те са с продължителност от 30 до 60 минути и са достъпни на английски и френски език (предлагането на други езици зависи от наличността).

График за брифингите: от септември до юни

понеделник
11:00 и 15:00 ч.
понеделник
11:00 и 15:00 ч.
 
 
 
 

График за брифингите: юли и август

понеделник – четвъртък петък
11:00 и 15:00 ч. 11.00 ч.
понеделник – четвъртък
11:00 и 15:00 ч.
петък
11.00 ч.
 
 

Проследяване на пленарна сесия

По време на пленарните сесии е предвиден ограничен брой места за индивидуални посетители, които да имат възможност да проследят сесията в продължение на един час. Приемът зависи от наличието на места. Разгледайте календара за датите на пленарните сесии в Брюксел.

Време за посещения по време на пленарно заседание:

сряда четвъртък
15:00 – 17:30 ч 9:00 – 12:00 ч.
сряда
15:00 – 17:30 ч
четвъртък
9:00 – 12:00 ч.
 
 

Групи

Посещения в пленарната зала могат да бъдат организирани за групи от 10 до 100 души; те се резервират от 2 до 3 месеца предварително. Удовлетворяването на исканията зависи от наличието на свободни зали и лектори.

Груповите посещения са с времетраене 1 – 2 часа и включват адаптирано към индивидуалните нужди представяне от служител на Парламента на кратка информация за ролята и правомощията на Европейския парламент, както и възможност за задаване на въпроси и посещение в галерията за зрители в пленарната зала. Те се провеждат на 24-те официални езика на Европейския съюз и се предлагат от понеделник до петък. В зависимост от графика на Европейския парламент в продължение на един час групите могат също така да проследяват от галерията протичането на пленарната сесия.

Ръководителите на групи могат да направят резервация за посещение, като попълнят онлайн формуляра за заявка.

Комбинирани посещения в няколко сгради

Моля, посочете в заявката за резервация дали желаете да комбинирате посещението си в пленарната зала с посещение на Парламентариума и/или Дома на Европа. С предварителното уведомяване ще си осигурите плавното протичане на посещенията.

Колекция от произведения на изкуството на Европейския парламент

Посетителите на пленарната зала могат да разгледат също така части от колекцията на Европейския парламент от произведения на изкуството.

Колекцията е съставена от 387 произведения на съвременното изкуство от държави от Европейския съюз, като акцентът е върху обещаващи млади творци. Европейският парламент е приел също така повече от 120 дарения и излага редовно дадени назаем произведения на изкуството.

Сигурност

За да получите достъп до сградите на Европейския парламент, е необходимо да представите валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт).

Всички посетители и техните чанти са подложени на проверка за сигурност, подобна на проверките на летищата. Огнестрелните оръжия, експлозивните или запалителните вещества, лютивите спрейове, острите предмети и други предмети, които биха могли да се възприемат като оръжия, са забранени. В съответствие с белгийското национално законодателство някои забранени предмети може да бъдат предадени на полицията.

Заснемането на снимки и видео се допуска в зоната за посетители, но е забранено в обезопасената зона и в пленарната зала по време на пленарните заседания.

Достъпност

Нашите служители с удоволствие ще си сътрудничат с устните преводачи на жестомимичен език. Осигуряването на услугите на такива преводачи е отговорност на ръководителите на групи.

Ако имате нужда от специално съдействие, моля, уведомете ни предварително.

 

Услуги

В сградата „Пол-Анри Спак“ (Paul-Henri Spaak) има столова, но тя е достъпна само за групи посредством резервация.

Пленарната зала

Сграда „Пол-Анри Спак“
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
Belgium

Как да стигнем до там

Гара „Брюксел-Люксембург“ обслужва Европейския парламент.

Wi-fi

Практическа информация

Продължете Вашето посещение

  

Ролева игра

Брюксел
Парламентариум
14
18
години
150'
16-32
24

„Станция Европа“

Брюксел
„Станция Европа“
15'
1
24

Дом на европейската история

Брюксел
Дом на европейската история
90'
10-150
24

Парламентариум

Брюксел
Парламентариум
90'
10
24