Jednací sál Evropského parlamentu 

Jednací sál Evropského parlamentu

Brusel
Jednací sál

V Bruselu mají poslanci Evropského parlamentu své hlavní kanceláře. Rozhodnete-li se pro návštěvu jednacího sálu, zažijete autentickou atmosféru největšího mezinárodního parlamentu na světě a dozvíte se vše potřebné o jeho úloze a pravomocích.

30-90'
10-100
24

Jednací sál Evropského parlamentu

Brusel
Jednací sál

V jednacím sále mají své místo všichni poslanci Evropského parlamentu. Během plenárních zasedání v něm probíhají nejrozsáhlejší a nejdůležitější jednání Parlamentu a často je také kulisou historicky významných hlasování. Návštěvy jsou bezplatné, ale skupinové návštěvy je třeba předem rezervovat. Pro individuální návštěvy není rezervace nutná.

Pro vstup do budov Evropského parlamentu potřebujete platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Z pracovního kalendáře Evropského parlamentu zjistíte, kdy v Bruselu probíhají zasedání. Jsou vyznačena červeně a konají se od středy do čtvrtka.

Prohlídky se nekonají o víkendech, v zavírací dny a o státních svátcích. V roce 2020: 09. 04, 10. 04, 13. 04, 01. 05, 21. 05, 22. 05, 01. 06, 21. 07, 02. 11 a od 24. 12 do 01. 01. 2021 včetně.

Individuální návštěvy

Jednotlivci si mohou prohlédnout jednací sál za pomoci multimediálního průvodce, zúčastnit se individualizované prezentace o činnosti EP nebo sledovat průběh plenárního zasedání. Návštěvy jsou organizovány pro jednotlivce, rodiny a menší skupiny do 10 osob. Děti mladší 14 let musí být doprovázeny dospělou osobou. Prosíme, abyste se 15 minut před začátkem prohlídky dostavili ke vchodu pro návštěvy.

Multimediální průvodce

Prohlédněte si jednací sál vlastním tempem s multimediálním průvodcem, který je dostupný ve 24 úředních jazycích EU. Prohlídky s multimediálním průvodcem trvají přibližně 60 minut. Prohlídky s multimediálním průvodcem nejsou možné v průběhu plenárních zasedání.

Multimediálního průvodce si můžete stáhnout ještě před samotnou návštěvou. Aplikace „Návštěva EP“ je dostupná na Apple Store a na Google Play. Aplikace funguje pouze v prostorách pro návštěvníky jednacího sálu.

Doba konání

pondělí až čtvrtek pátek
9:00 až 16:00 9:00-12:00
pondělí až čtvrtek
9:00 až 16:00
pátek
9:00-12:00
 
 

Prezentace

Využijte nabídky individualizovaných prohlídek s některým z našich přednášejících, jejichž součástí je i prezentace o Evropském parlamentu, jeho činnosti a úloze. Prezentace probíhají v pondělí a v letním období každý den (viz harmonogram níže). Výklad trvá 30 až 60 minut a může se konat v angličtině nebo francouzštině, případně i v dalších jazycích v závislosti na jejich dostupnosti.

 

Terminy prezentaci: září až červen

pondělí
11:00 a 15:00
pondělí
11:00 a 15:00
 
 
 
 

Terminy prezentaci: červenec a srpen

pondělí až čtvrtek pátek
11:00 a 15:00 11:00
pondělí až čtvrtek
11:00 a 15:00
pátek
11:00
 
 

Sledujte plenární zasedání

Během plenárního zasedání je pro individuální návštěvníky k dispozici omezený počet míst, ze kterých mohou po dobu jedné hodiny sledovat jeho průběh. Vstup je omezen aktuálním počtem volných míst. Termíny plenárních zasedání v Bruselu naleznete v kalendáři.

Návštěvní doba během plenárních zasedání

středa čtvrtek
15:00–17:30 9:00−12:00
středa
15:00–17:30
čtvrtek
9:00−12:00
 
 

Skupiny

Návštěvu jednacího sálu lze uspořádat pro skupiny 10 až 100 osob a je třeba ji rezervovat 2–3 měsíce předem. Návštěvu lze uskutečnit pouze tehdy, je-li k dispozici dostatek volných místností a průvodců.

Skupinové návštěvy trvají 1–2 hodiny a jejich součástí je individualizovaný výklad příslušného pracovníka o úloze a pravomocích Evropského parlamentu, prostor pro zodpovězení dotazů a návštěva galerie jednacího sálu. Mohou se konat ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie, od pondělí do pátku. V závislosti na pracovním kalendáři Evropského parlamentu mohou skupiny z této galerie sledovat po dobu jedné hodiny plenární zasedání.

Vedoucí skupin mohou skupinovou návštěvu rezervovat vyplněním internetového formuláře.

Kombinované prohlídky více objektů

Při vyplňování rezervačního formuláře nezapomeňte uvést, zda máte zájem spojit svou prohlídku jednacího sálu s návštěvou Parlamentaria nebo Domu evropských dějin. Včasné upozornění přispěje k hladkému průběhu prohlídky.

Umělecká sbírka Evropského parlamentu

Návštěvníci jednacího sálu si mohou rovněž prohlédnout část umělecké sbírky Evropského parlamentu.

Sbírku tvoří 387 děl současného umění z členských států Evropské unie, často od mladých nadějných umělců. Evropský parlament přijal také více než 120 děl darem a pravidelně vystavuje vypůjčená díla.

 

Bezpečnost

Pro vstup do budov Evropského parlamentu potřebujete platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz).

Všichni návštěvníci a jejich zavazadla procházejí před vstupem bezpečnostní kontrolou podobnou kontrolám na letišti. Jsou zakázány střelné zbraně, výbušniny, hořlavé látky, pepřové spreje, ostré předměty a další předměty, které by mohly být považovány za zbraně. V souladu s francouzským vnitrostátními právními předpisy mohou být některé zakázané předměty předány policii.

Fotografování a filmování je v prostorách určených pro návštěvníky povoleno, ale je zakázáno v bezpečnostní zóně během plenárního zasedání i na galerii v jednacím sále.

Návštěvníci se zvláštními potřebami

Naši zaměstnanci budou v průběhu návštěvy rádi spolupracovat také s tlumočníky znakového jazyka. Služby těchto tlumočníků si zajišťují sami vedoucí skupin.

Informujte nás předem, jestliže budete potřebovat zvláštní pomoc.

Stravovací

Kavárna s osvěžujícími nápoji, chutnými občerstvením a suvenýry se nachází v oblasti návštěvníků. Restaurace pro návštěvníky je určena skupinám a je třeba si ji rezervovat.

Jednací sál

budova Paul-Henri Spaak
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brusel
Belgie

Jak se k nám dostanete?

K Evropskému parlamentu jezdí vlaky na nádraží Bruxelles-Luxembourg.

invalidní vozík
Wi-fi

Praktické informace

Pokračujte v návštěvě

  

Hra na poslance

Brusel
Parlamentarium
14
18
let
150'
16-32
24

Stanice Evropa

Brusel
Stanice Evropa
15'
1
24

Dům evropských dějin

Brusel
Dům evropských dějin
90'
10-150
24

Parlamentarium

Brusel
Parlamentarium
90'
10
24