Lá an Ilteangachais 2020 ar líne 

Spotlight
26-09-2020

Lá an Ilteangachais 2020 ar líne

An Bhruiséil
Lucsamburg

Caith súil taobh thiar den chuirtín agus féach conas a oibríonn Parlaimint na hEorpa i 24 theanga.

16
99
bliana
6

Lá an Ilteangachais 2020 ar líne

An Bhruiséil
Lucsamburg
16
99
bliana
6

Cinntíonn an t-ilteangachas gur féidir le saoránaigh uile AE obair a n-ionadaithe daonlathacha a leanúint in aon cheann de 24 theanga oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Tá an éagsúlacht teanga agus chultúrtha ar cheann de láidreachtaí an Aontais agus tá sí fite fuaite sna conarthaí Eorpacha mar bhunluach. Is é Lá an Ilteangachais do dheis chun an éagsúlacht seo a fheiceáil i mbun gnímh.

Féach ar líne agus glac páirt i gceardlanna fíorúla chun bualadh le hateangairí agus le haistritheoirí, faigh amach má tá gairmréim i dteangacha oiriúnach duitse agus foghlaim faoin gcaoi ar mhúnlaigh teangacha an tAontas Eorpach.

Féach ar Lá an Ilteangachais 2020 ar líne

Féach ar an sruthú beo ón Seomra Tionóil, croí Pharlaimint na hEorpa agus an suíomh le haghaidh Lá an Ilteangachais. Breathnófar sna seisiúin éagsúla ar obair agus ar shaol na n-ateangairí agus na n-aistritheoirí. Beidh ateangaireacht go Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Polainnis agus Spáinnis ar fáil do gach seisiún.

  Sceideal
10:00 – 10:30 An áit a dtagann an Eoraip le chéile i 24 theanga
Foghlaim faoin Seomra Tionóil, áit a mbíonn na díospóireachtaí agus na vótaí is tábhachtaí de chuid Pharlaimint na hEorpa ar siúl i 24 theanga.
10:30 – 11:15 Lá i saol an aistritheora agus an ateangaire
Faigh léargas ar shaol na ngairmithe a éascaíonn an obair i 24 theanga a chur i gcrích. Conas a ullmhaíonn siad do mhórdhíospóireachtaí?
11:15 – 12:00 Conas is féidir liom a bheith i m’aistritheoir nó i m’ateangaire?
Faigh amach cén oiliúint agus cé na cáilíochtaí is gá duit a bheith agat le bheith i d’aistritheoir nó i d’ateangaire, agus cén chonair a bheadh oiriúnach duit.
13:00 – 13:45 Sealanna oiliúna san aistriúchán
Faigh amach cad atá i gceist le seal oiliúna aistriúcháin i bParlaimint na hEorpa, na próifílí atá uainn agus conas iarratas a dhéanamh, agus beidh deis agat cloisteáil ó iar-oiliúnaithe faoi gach ar cheap siad féin faoi.
14:00 – 14:45 Parlaimint na hEorpa mar áit oibre ilteangach
Plé beo le daoine atá ag obair i bParlaimint na hEorpa maidir le tábhacht na dteangacha san obair a dhéanann siad.
14:45 – 15:30 Gairmeacha atá ag síorathrú 
Féach an chaoi a bhfuil an teicneolaíocht ag athrú róil agus bealaí oibre na n-aistritheoirí agus na n-ateangairí, ó uirlisí nua go cúraimí nua.
15:30 – 15:45 Éagsúlacht teanga riamh anall – Roghbhlúirí as Áras Stair na hEorpa
Faigh spléachadh ar stair na dteangacha san Eoraip trí réada agus scéalta ónár mbuantaispeántas agus faigh amach faoin gcaoi ar mhúnlaigh siad sin an mhór-roinn.
15:45 – 16:30

An t-ilteangachas – cad é?
Ní de thimpiste a tharlaíonn aon obair i 24 theanga. Ach cén fáth a n-oibríonn Parlaimint na hEorpa i 24 theanga ar an gcéad dul síos? Bí páirteach sa phlé painéil seo chun a chloisteáil cén fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach sin agus faigh amach faoina bhfuil ag teastáil chun an t-ilteangachas a chur i gcrích.

Aoichainteoirí: Nicola Beer – Leas-Uachtarán de Pharlaimint na hEorpa, Sven Gatz – Aire an Ilteangachais sa Bhruiséil, Agnieszka Walter-Drop – Ard-Stiúrthóir um Lóistíocht agus um Ateangaireacht do Chomhdhálacha, Valter Mavrič – Ard-Stiúrthóir an Aistriúcháin agus Jaume Duch Guillot – Ard-Stiúrthóir na Cumarsáide.
 

Ceardlanna ar líne

Faigh léargas níos doimhne ar an aistriúchán agus ar an ateangaireacht agus cuir do cheisteanna ar aistritheoirí agus ar ateangairí i gceardlanna idirghníomhacha. Ó léargas a fháil ar na bothanna a úsáideann ateangairí go cúraimí an oiliúnaí i bParlaimint na hEorpa, breathnófar sna ceardlanna ar líne ar ghnéithe éagsúla den obair mar ghairmí teanga i bParlaimint na hEorpa. 

Ní mór duit clárú roimh ré le haghaidh na gceardlann mar go bhfuil siad teoranta do ghrúpaí beaga, ar bhonn ‘tús freastail ar an té is túisce’. Agus tú cláraithe, gheobhaidh tú ríomhphost deimhniúcháin ina mbeidh sonraí faoin gcaoi le páirt a ghlacadh ann. Mairfidh gach ceardlann idir 30 agus 120 nóiméad agus reáchtálfar iad i raon teangacha éagsúla.

Lá an Ilteangachais sa Bhruiséil

Tá an t-ilteangachas á cheiliúradh freisin ag réigiún na Bruiséile an 26 Meán Fómhair i bParlaimint na Bruiséile. I measc gníomhaíochtaí eile, seolfar Comhairle an Ilteangachais sa Bhruiséil agus tionólfar díospóireachtaí.

Tuilleadh faisnéise

Lá i saol an aistritheora agus an ateangaire
Conas is féidir liom a bheith i m’aistritheoir nó i m’ateangaire?
Gairmeacha atá ag síorathrú
An t-ilteangachas – cad é?
Sealanna oiliúna san aistriúchán

Eolas praiticiúil