Seomra Tionóil Pharlaimint na hEorpa 

Seomra Tionóil Pharlaimint na hEorpa

An Bhruiséil
Seomra Tionóil

Óstálann an Bhruiséil príomhoifigí na bhFeisirí de Pharlaimint na hEorpa. Is slí iontach í cuairt a thabhairt ar an Seomra Tionóil chun atmaisféar spleodrach na parlaiminte trasnáisiúnta is mó ar domhan a thógáil isteach agus chun fáil amach faoina cumhachtaí agus faoina ról.

30-90'
10-100
24

Seomra Tionóil Pharlaimint na hEorpa

An Bhruiséil
Seomra Tionóil

Táimid réidh le fáilte a chur romhat arís

 

Léigh na bearta seo a leanas, le do thoil, ionas go mbeidh cuairt shábháilte agat (An leagan is deireanaí: 15/07/20):

  • Chan eil ach tadhal fa leth ri fhaighinn (10 neach aig a ’char as motha).
  • Tá gnáthuaireanta oscailte i bhfeidhm (féach thíos).
  • Cuir do chuairt in áirithe ar líne, le do thoil. Mura bhfuil áirithint agat, ní ligfear isteach tú ach amháin má tá dóthain spáis laistigh.
  • Tabhair do mhasc aghaidhe féin leat.
  • Seans go ndéanfar seiceáil teochta ort ag an mbealach isteach agus ní bheidh cead agat dul isteach má tá do theocht os cionn 37.7 °C.
  • Bidh gach neach-tadhail fa leth a ’leantainn slighe stèidhichte rè an turais.
  • Ní mór duit 1.5 m a choinneáil ó chuairteoirí eile.

 

Faic an làn fhiosrachadh airson tadhal rè a ’coronavirus.

 

Tá spás sa Seomra Tionóil do gach Feisire de Pharlaimint na hEorpa. Le linn na seisiún iomlánach, úsáidtear é do na díospóireachtaí is mó agus is tábhachtaí i bParlaimint na hEorpa, agus cuireann sé suíomh ar fáil do mhórán vótaí tábhachtacha. Tá cuairteanna saor in aisce. Ní mór áirithint a dhéanamh roimh ré do ghrúpaí, ach ní gá áirithint a dhéanamh do chuairteoirí aonair.

Déan féilire Pharlaimint na hEorpa a sheiceáil chun a fheiceáil cathain a tharlaíonn seisiúin na Bruiséile - bíonn dath dearg orthu sin agus tarlaíonn siad ó Dé Céadaoin go dtí Déardaoin.

Ní féidir cuairt a thabhairt ar an Seomra Tionóil ar laethanta dúnta oifige ná laethanta saoire poiblí. In 2020: 09/04, 10/04, 13/04, 01/05, 21/05, 22/05, 01/06, 21/07, 02/11 agus ó 24/12 go 01/01/2021 san áireamh.

Cuairteoirí aonair

Is féidir le cuairteoirí aonair cuairt a thabhairt ar an Seomra Tionóil le treoir ilmheán, suí isteach ar fhaisnéisiú nó seisiúin iomlánacha a leanúint. Tá cuairteanna ar fáil do dhaoine aonair, do theaghlaigh agus do ghrúpaí beaga suas le 10 nduine. Ní mór do dhuine fásta a bheith in éineacht le páistí faoi 14 bliana d'aois. Cinntigh go mbeidh tú ag slí isteach na gcuairteoirí 15 nóiméad sula dtosaíonn sé.

Treoracha ilmheán

Tabhair cuairt ar an Seomra Tionóil ar do luas féin le treoir ilmheán, atá ar fáil i 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Maireann cuairteanna le treoracha ilmheán thart ar 60 nóiméad. Tabhair faoi deara nach féidir cuairteanna treoraithe ilmheán a dhéanamh i rith seisiúin iomlánacha.

Is féidir leat an treoir ilmheán a íoslódáil sula gcuireann tú tús le do chuairt. Tá an aip ‘EP Visit’ ar fáil ar Apple App Store agus Google Play. Tabhair do d’aire nach n-oibreoidh an aip lasmuigh den limistéar do chuairteoirí ag an Seomra Tionóil.

Uaireanta Cuartaíochta

Luan-Déardaoin Dé hAoine
09:30 - 17:00 9:00 - 13:00
Luan-Déardaoin
09:30 - 17:00
Dé hAoine
9:00 - 13:00
 
 

Last entry is at 16.00 from Monday to Thursday and at 12.00 on Friday.

Seisiúin faisnéise ar an saol sa Pharlaimint

Bain leas as cuairt níos pearsanta trí fhreastal ar sheisiún faisnéise ar obair agus ar ról Pharlaimint na hEorpa a reáchtálfaidh duine dár gcainteoirí. Tairgtear seisiúin faisnéise Dé Luain agus gach lá i rith an tsamhraidh (féach an tráthchlár thíos). Maireann siad 30-60 nóiméad agus bíonn siad ar fáil i mBéarla agus i bhFraincis (tá teangacha eile ar fáil ach iad ag brath ar an soláthar).

Tráthchlár na seisiún faisnéise

Dé Luain
11:00 agus 15:00
Dé Luain
11:00 agus 15:00
 
 
 
 

Lean an seisiún iomlánach

Le linn na seisiún iomlánach, bíonn líon teoranta áiteanna ar fáil do chuairteoirí aonair chun an seisiún a leanúint ar feadh uair an chloig. Braitheann iontráil ar líon na n-áiteanna a bhíonn ar fáil. Féach ar an bhféilire i gcomhair dhátaí na seisiún iomlánach sa Bhruiséil.

 

Uaireanta cuartaíochta le linn seisiúin iomlánacha

Dé Céadaoin Déardaoin
15:00 – 17:30 09:00 - 12.00
Dé Céadaoin
15:00 – 17:30
Déardaoin
09:00 - 12.00
 
 

Grúpaí

Is féidir cuairteanna ar an Seomra Tionóil a eagrú do ghrúpaí idir 10 nduine agus 100 duine agus ba cheart iad a chur in áirithe 2-3 mhí roimh ré. Braitheann iarrataí ar infhaighteacht seomraí agus cainteoirí.

Maireann cuairteanna do ghrúpaí 1-2 uair an chloig agus is éard atá i gceist ná seisiún faisnéise pearsantaithe ó bhall foirne ar ról agus ar chumhachtaí Pharlaimint na hEorpa, seisiún ceisteanna agus freagraí agus cuairt ar ghailearaí an tSeomra Tionóil. Bíonn siad ar fail i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais, ó Luan go hAoine.  Ag brath ar fhéilire Pharlaimint na hEorpa, féadfaidh grúpaí an seisiún iomlánach a leanúint ón ngailearaí ar feadh uair an chloig.

Is féidir le ceannairí na ngrúpaí cuairt a chur in áirithe tríd an bhfoirm iarratais ar líne a líonadh isteach.

Cuairteanna comhcheangailte le roinnt saoráidí

An bhféadfá a lua más mian leat do chuairt chuig an Seomra Tionóil a chomhcheangal le do chuairt ach an Parlamentarium/nó chuig Áras Stair na hEorpa agus an iarraidh ar áirithint á comhlánú agat. Le fógra a thabhairt roimh ré, áiritheofar cuairt réidh a bheith ann.

Bailiúchán ealaíne Pharlaimint na hEorpa

Is féidir le cuairteoirí ar an Seomra Tionóil codanna de Bhailiúchán ealaíne Pharlaimint na hEorpa a fheiceáil freisin.

Tá an bailiúchán seo déanta suas de 387 saothar nua-ealaíne ó Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, le béim ar ealaíontóirí óga a bhfuil gealladh fúthu. Chomh maith leis sin, tá Parlaimint na hEorpa tar éis glacadh le níos mó ná 120 bronntanas, agus bíonn iasachtaí inti go minic.

 

Slándáil

Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí iad a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.

Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí ach bíonn cosc orthu sa limistéar slándála agus i ngailearaí an tSeomra Tionóil i rith seisiún iomlánach.

Inrochtaineacht

Le linn na gcuairteanna, tá ár bhfoireann breá sásta oibriú le hateangairí comharthaíochta. Is faoi cheannairí na ngrúpaí seirbhísí na n-ateangairí sin a eagrú.

Má bhíonn gá agat le cúnamh speisialta, tabhair fógra dúinn roimh ré le do thoil.

Saoráidí

Tá ceaintín i bhfoirgneamh Paul-Henri Spaak, ach is le háirithintí amháin a bhíonn sé ar fáil do ghrúpaí.

Seomra Tionóil

Foirgneamh Willy Brandt
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 An Bhruiséil
An Bheilg

Conas an áit a bhaint amach

Freastalaíonn stáisiún na Bruiséile-Lucsamburg ar Pharlaimint na hEorpa.

Réitigh do dhaoine dalla
Caifé
Réitigh do dhaoine bodhra
Bialann
Stóras bagáiste
Míchumas luaile
Wi-fi

Eolas praiticiúil

Lean le do chuairt

  

Áras Stair na hEorpa

An Bhruiséil
Áras Stair na hEorpa
90'
10
24

An Parlamentarium

An Bhruiséil
An Parlamentarium
60'
6
24

Cluiche Rólghníomhaíochta

An Bhruiséil
An Parlamentarium
14
18
bliana
150'
16-32
24

Stáisiún na hEorpa

An Bhruiséil
Stáisiún na hEorpa
15'
1
24