An Parlamentarium 

An Parlamentarium

An Bhruiséil
An Parlamentarium

Faigh amach faoi chúrsaí Pharlaimint na hEorpa sa Pharlamentariun, an t-ionad parlaiminteach cuairteoirí is mó san Eoraip gus faigh tuiscint ar cén fáth ar thug 2 milliún duine cuairt ar an bParlamentarium cheana féin.

90'
10
24

An Parlamentarium

An Bhruiséil
An Parlamentarium

Le treoracha ilmheán, treoraítear cuairteoirí chuig croílár Pharlaimint na hEorpa, ag míniú an bhealaigh i dtreo lánpháirtiú na hEorpa, conas a oibríonn Parlaimint na hEorpa agus cad atá á dhéanamh ag a Feisirí chun dul i ngleic le dúshláin an lae inniu.

Tá an t-eispéireas sin ar fáil in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh Bíonn ionad na gcuairteoirí ar oscailt seacht lá na seachtaine agus tá saorchead isteach ann. Tá sé inrochtana go hiomlán do dhaoine faoi mhíchumas.

Tá go leor le tairiscint ag an bParlamentarium do dhaoine de gach aois. Bíonn na cuairteanna féintreoraithe agus maireann gach cuairt thart ar 90 nóiméad. Tá tairiscint speisialaithe ar fáil do ghrúpaí scoile agus do theaghlaigh.

Uaireanta Oscailte

Dé Luain Máirt – Aoine Satharn – Domhnach
13:00 – 18:00 09:00 - 18.00 10:00 – 18:00
Dé Luain
13:00 – 18:00
Máirt – Aoine
09:00 - 18.00
Satharn – Domhnach
10:00 – 18:00

Ní ligtear aon duine eile isteach 30 nóiméad roimh am dúnta.

Tá an Lárionad dúnta ar:
an 1 Eanáir /1 Bealtaine / 1 Samhain / 24, 25, 31 Nollaig.

Faigh blaiseadh den Pharlamentarium

Cuir tús le do thuras trí gheábh trí stair agus lánpháirtiú na hEorpa. Buail fút i bpictiúrlann an arlamentarium agus faigh radharc 360° ar an Eoraip agus ar a Parlaimint. Faigh amach faoi conas a oibríonn Parlaimint na hEorpa, conas a dhéantar dlíthe agus cén fáth a bhfuil tábhacht le polaitíocht na hEorpa. Faigh aithne ar Fheisirí Pharlaimint na hEorpa agus faigh tuiscint ar na dúshláin a bheidh ann amach anseo arna míniú ag ceannairí na ngrúpaí polaitiúla. Glac grianghraf inár mboth agus faigh amach cad atá ag tarlú i bParlaimint na hEorpa san fhíor-am.

Tugann léarscáil urláir idirghníomhach cuairteoirí ar thuras fíorúil timpeall ar an Aontas Eorpach, ina léirítear breis is 100 scéal faoin éagsúlach ar ár mór-roinn. I suíomh seomra suí, aimsigh an tionchar a bhíonn ag AE ar shaol daoine, ina gcuid focal féin.

Tóg turas fíorúil anois.

Slándáil

Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí iad a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.

Inrochtaineacht

Má bhíonn gá agat le cúnamh speisialta, tabhair fógra don Pharlamentarium roimh ré.

Do chuairteoirí a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe
Cuireann an Parlamentarium lánrochtain cathaoireacha rothaí ar fáil, agus tá fáil ar ár bhfoireann chun cúnamh a thabhairt.

Do chuairteoirí lagamhairc
Cuireann an Parlamentarium treoracha meán ar fáil ar treoracha iad a bhfuil comhaid fuaime speisialta iontu chun cur síos a dhéanamh ar an spás, ar a bhfuil ann agus ar a phríomhghnéithe. Tá tadhall-léarscáileanna Braille ar fáil in Ollainnis, i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis. Ceadaítear madraí treorach freisin.

Do chuairteoirí a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu
Tá físeáin i dteanga chomharthaíochta ar na treoracha meán agus iad sin i mBéarla (BSL), i bhFraincis (LSF), i nGearmáinis (DGS), in Ollainnis (NGT), i bhFraincis na Beilge (LSFB), i bPléimeannais (VGT), in Ungáiris (MJNY), agus i gcomharthaíocht idirnáisiúnta (IS). Tá lúba ionduchtúcháin feistithe go hiomlán sa Pharlamentarium.

Saoráidí

Tá taisceadáin, siopa bronntanas, leithris agus caifé le rogha deochanna fuara agus sneaiceanna blasta sa Pharlamentarium.

Dá mba mhaith leat áirithint a dhéanamh don caifitéire le linn do chuairt ar an bParlamentarium, molaimid go mór é a dhéanamh roimh ré le glaoch ar +32(0)2.284.36.48 nó r-phost a chur ar restauration-reservations-bruxelles@ext.ep.europa.eu.

An Parlamentarium

Esplanade Solidarność 1980
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 An Bhruiséil
An Bheilg

Conas an áit a bhaint amach

Freastalaíonn stáisiún na Bruiséile-Lucsamburg ar Pharlaimint na hEorpa.

Wi-fi

Eolas praiticiúil

Lean le do chuairt

  

Cluiche Rólghníomhaíochta

An Bhruiséil
An Parlamentarium
14
18
bliana
150'
16-32
24

Europa Experience

Suíomhanna eile

Stáisiún na hEorpa

An Bhruiséil
Stáisiún na hEorpa
15'
1
24

Seomra Tionóil Pharlaimint na hEorpa

An Bhruiséil
Seomra Tionóil
30-90'
10-100
24