Návštevy rokovacej sály v Štrasburgu 

Návštevy rokovacej sály v Štrasburgu

Štrasburg
Európsky Parlament

Prejdite sa po chodbách Európskeho parlamentu v Štrasburgu, pozrite si rokovaciu sálu a navštívte interaktívnu výstavu v Parlamentáriu Simone Veilovej.

60'
20-75
FR, DE, EN

Návštevy rokovacej sály v Štrasburgu

Štrasburg
Európsky Parlament

Návšteva rokovacej sály je mimoriadnou príležitosťou, ako zažiť jedinečnú atmosféru najväčšieho nadnárodného parlamentu na svete. Rokovacia sála je miestom, kde sa konajú najdôležitejšie rozpravy Európskeho parlamentu a často je kulisou historicky významných hlasovaní.

Súčasťou návštevy Európskeho Parlamentu v Štrasburgu je aj návšteva Parlamentária Simone Veilovej, kde dynamická a interaktívna výstava, vhodná pre všetky vekové kategórie, názorne približuje občanom úlohu Európskeho parlamentu a jeho politických skupín a prácu jeho poslancov.

Prehliadka trvá asi 60 minút.

Watch: what is the European Parliament?

Hear from the people who are part of the European Parliament about how it works and how European laws are made in this video that accompanies you in the multimedia guide during visits in Strasbourg.

 

 

Skupiny s rezerváciou prehliadky so sprievodcom

Skupiny (viac ako 20 ľudí) si môžu vopred online rezervovať návštevu so sprievodcom v angličtine, francúzštine alebo nemčine. Upozorňujeme, že rôzne skupiny môžu byť počas prehliadky spojené. Rezerváciu treba urobiť aspoň dva pracovné dni vopred.

Časť prehliadky sa môže uskutočniť s multimediálnymi sprievodcami dostupnými v 24 jazykoch.

Skupiny, ktoré si rezervovali prehliadku, majú tiež možnosť navštíviť panoramatickú terasu (v závislosti od viacerých faktorov, ako napríklad počasie a veľkosť skupiny). Z terasy sa ponúka pohľad na Európsky parlament z jedinečnej perspektívy a veľkolepý výhľad na mesto Štrasburg.

Rezervácia skupinovej prehliadky online.

Skupiny bez rezervácie a individuálni návštevníci

Skupiny, ktoré si nerezervovali prehliadku, a jednotliví návštevníci, môžu budovu navštíviť kedykoľvek v rámci otváracích hodín. Počas prehliadky je k dispozícii multimediálny sprievodca dostupný v 24 jazykoch. V najfrekventovanejšom čase návštev nie je dostupnosť multimediálneho sprievodcu zaručená. V prípade, že multimediálny sprievodca nie je k dispozícii, sa vám budú venovať zamestnanci, ktorí radi odpovedia na vaše otázky (v angličtine, francúzštine alebo nemčine) a poskytnú vám bližšie informácie o Európskom parlamente.

Otváracie hodiny

Pondelok až piatok Sobota
13.00−17.00 9.30−12.00; 13.00−17.00
Pondelok až piatok
13.00−17.00
Sobota
9.30−12.00; 13.00−17.00
 
 

Vezmite, prosím, na vedomie, že Európsky parlament je zatvorený v nedele, v dňoch pracovného pokoja a v štátne sviatky.

V roku 2020: 23/03, 09/04, 10/04, 11/04, 13/04, 01/05, 05/05, 09/05, 16/05, 21/05, 22/05, 27/05 (Popoludnie), 28/05, 29/05, 30/05, 01/06, 10/06, 11/06 (Dopoludnia), 14/07, 15/08, 02/11 a od 24/12 do 04/01/2021 (vrátane).

Bezpečnosť

Na vstup do budov Európskeho parlamentu sa vyžaduje platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Pred vstupom prechádzajú všetci návštevníci a všetky tašky bezpečnostnou kontrolou ako na letiskách. Zbrane, výbušniny alebo horľaviny, obranné spreje, ostré veci a ďalšie predmety, ktoré by sa dali považovať za zbrane, sú zakázané. V súlade s francúzskymi vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu byť niektoré zakázané predmety odovzdané polícii.

Fotografovanie a filmovanie je povolené v časti určenej pre návštevníkov, ale zakazuje sa v bezpečnostnej zóne a na galérii rokovacej sály počas plenárnych schôdzí.

Prístupnosť

Európsky parlament sa neustále snaží zlepšovať dostupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím. Informujte nás vopred, ak vy alebo niekto z vašej skupiny potrebujete osobitnú pomoc.

Individuálni návštevníci

Skupiny

Zariadenia

V priestoroch pre návštevníkov sa nachádza kaviareň s osviežujúcimi nápojmi a chutným občerstvením a obchod so suvenírmi. Jedáleň pre návštevníkov je k dispozícii pre skupiny na základe rezervácie.

Európsky Parlament

Budova Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Ako sa k nám dostať

Informujte sa na webovej stránke spoločnosti SNCF (francúzske železnice).

Wi-fi

Praktické informácie

Pokračovať v návšteve

  

Pamätník alsasko-moselského regiónu

Štrasburg
0
99
rokov
2h
15-35

Parlamentárium Simone Veilovej

Štrasburg
Európsky Parlament
1-100
24
Počas plenárnej schôdze

Návštevy rokovacej sály – Plenárnej

Štrasburg
Európsky Parlament
60' - 150'
10-100
24