Návštevy rokovacej sály v Štrasburgu 

Návštevy rokovacej sály v Štrasburgu

Štrasburg
Európsky Parlament

Prejdite sa po chodbách Európskeho parlamentu v Štrasburgu, pozrite si rokovaciu sálu a navštívte interaktívnu výstavu v parlamentáriu Simone Veilovej.

60'
20-75
FR, DE, EN

Návštevy rokovacej sály v Štrasburgu

Štrasburg
Európsky Parlament

Návšteva rokovacej sály je mimoriadnou príležitosťou, ako zažiť jedinečnú atmosféru najväčšieho nadnárodného parlamentu na svete. Rokovacia sála je miestom, kde sa konajú najdôležitejšie rozpravy Európskeho parlamentu a často je kulisou historicky významných hlasovaní.

Súčasťou návštevy Európskeho Parlamentu v Štrasburgu je aj návšteva parlamentária Simone Veilovej, kde dynamická a interaktívna výstava, vhodná pre všetky vekové kategórie, názorne približuje občanom úlohu Európskeho parlamentu a jeho politických skupín a prácu jeho poslancov.

Prehliadka trvá asi 60 minút.

Skupiny s rezerváciou prehliadky so sprievodcom

Skupiny (viac ako 20 ľudí) si môžu vopred online rezervovať návštevu so sprievodcom v angličtine, francúzštine alebo nemčine. Upozorňujeme, že rôzne skupiny môžu byť počas prehliadky spojené. Rezerváciu treba urobiť aspoň dva pracovné dni vopred.

Časť prehliadky sa môže uskutočniť s multimediálnymi sprievodcami dostupnými v 24 jazykoch.

Skupiny, ktoré si rezervovali prehliadku, majú tiež možnosť navštíviť panoramatickú terasu (v závislosti od viacerých faktorov, ako napríklad počasie a veľkosť skupiny). Z terasy sa ponúka pohľad na Európsky parlament z jedinečnej perspektívy a veľkolepý výhľad na mesto Štrasburg.

Rezervácia skupinovej prehliadky online.

Skupiny bez rezervácie a individuálni návštevníci

Skupiny, ktoré si nerezervovali prehliadku, a jednotliví návštevníci, môžu budovu navštíviť kedykoľvek v rámci otváracích hodín. Počas prehliadky je k dispozícii multimediálny sprievodca dostupný v 24 jazykoch. V najfrekventovanejšom čase návštev nie je dostupnosť multimediálneho sprievodcu zaručená. V prípade, že multimediálny sprievodca nie je k dispozícii, sa vám budú venovať zamestnanci, ktorí radi odpovedia na vaše otázky (v angličtine, francúzštine alebo nemčine) a poskytnú vám bližšie informácie o Európskom parlamente.

Otváracie hodiny

Pondelok až piatok Sobota
13.00−17.00 9.30−12.00; 13.00−17.00
Pondelok až piatok
13.00−17.00
Sobota
9.30−12.00; 13.00−17.00
 
 

Vezmite, prosím, na vedomie, že Európsky parlament je zatvorený v nedele, v dňoch pracovného pokoja a v štátne sviatky.

V roku 2020: 23/03, 09/04, 10/04, 11/04, 13/04, 01/05, 05/05, 09/05, 16/05, 21/05, 22/05, 27/05 (Popoludnie), 28/05, 29/05, 30/05, 01/06, 10/06, 11/06 (Dopoludnia), 14/07, 15/08, 02/11 a od 24/12 do 04/01/2021 (vrátane).

Bezpečnosť

Na vstup do budov Európskeho parlamentu sa vyžaduje platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Pred vstupom prechádzajú všetci návštevníci a všetky tašky bezpečnostnou kontrolou ako na letiskách. Zbrane, výbušniny alebo horľaviny, obranné spreje, ostré veci a ďalšie predmety, ktoré by sa dali považovať za zbrane, sú zakázané. V súlade s francúzskymi vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu byť niektoré zakázané predmety odovzdané polícii.

Fotografovanie a filmovanie je povolené v časti určenej pre návštevníkov, ale zakazuje sa v bezpečnostnej zóne a na galérii rokovacej sály počas plenárnych schôdzí.

Prístupnosť

Európsky parlament sa neustále snaží zlepšovať dostupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím. Informujte nás vopred, ak vy alebo niekto z vašej skupiny potrebujete osobitnú pomoc.

Individuálni návštevníci

Skupiny

Zariadenia

V priestoroch pre návštevníkov sa nachádza kaviareň s osviežujúcimi nápojmi a chutným občerstvením a obchod so suvenírmi. Jedáleň pre návštevníkov je k dispozícii pre skupiny na základe rezervácie.

Európsky Parlament

Budova Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Ako sa k nám dostať

Informujte sa na webovej stránke spoločnosti SNCF (francúzske železnice).

Wi-fi

Praktické informácie

Pokračovať v návšteve

  

Pamätník alsasko-moselského regiónu

Štrasburg
Ďalšie webové sídla
0
99
rokov
2h
15-35

Parlamentárium Simone Veilovej

Štrasburg
Európsky Parlament
1-100
24
Počas plenárnej schôdze

Návštevy rokovacej sály – Plenárnej

Štrasburg
Európsky Parlament
60' - 150'
10-100
24