Behind the Berlin Wall – State Security in the GDR Dictatorship 

Spotlight
07-11-2019 till 19-04-2020

Behind the Berlin Wall – State Security in the GDR Dictatorship

Bryssel
Parlamentarium

En utställning med anledning av 30-årsdagen av Berlinmurens fall den 9 november 1989.

12
99
år
EN, DE, FR, NL

Behind the Berlin Wall – State Security in the GDR Dictatorship

Bryssel
Parlamentarium
12
99
år
EN, DE, FR, NL

Europaparlamentets besökscentrum Parlamentarium står värd för den här tillfälliga utställningen från Stasimuseum i Berlin i samarbete med Berlins senatsförvaltning för kultur och Europa, Berlins förbindelsekontor i EU.

"Behind the Berlin Wall  State Security in the GDR Dictatorship" (Bakom Berlinmuren – Statssäkerheten i diktaturens DDR) sätter fokus på ministeriet för statssäkerhet, mer känt som Stasi, och dess verksamhet som det viktigaste maktinstrumentet i Östtyskland. Utställningen visas med anledning av 30-årsdagen av Berlinmurens fall den 9 november 1989. 

Den tillfälliga utställningen pågår 7 november 2019–19 april 2020. Den är öppen för alla besökare på Parlamentarium i Bryssel.

The temporary exhibition is in English and German but can be read in Dutch and French:
 

Statssäkerheten i diktaturens DDR

Utställningen "Behind the Berlin Wall - State Security in the GDR Dictatorship" (Bakom Berlinmuren – Statssäkerheten i diktaturens DDR) går igenom de viktigaste delarna av den permanenta utställningen på Stasimuseum i Berlin. Den börjar med den unga kommunistdiktaturen i den sovjetiskockuperade delen av efterkrigstidens Tyskland och slutar med Berlinmurens fall och den fredliga revolutionen i Östtyskland. Fokus ligger på det östtyska kommunistpartiets viktigaste maktinstrument – ministeriet för statssäkerhet, som förblev Östtysklands maktcentrum fram till 1989.

Det hela utgick från ett system baserat på tvång, hot, belöningar och privilegier. Den lilla människan uppfostrades att rätta in sig, lyda och, när det var möjligt, delta. Det östtyska kommunistpartiet med sitt obegränsade tillträde till nästan alla delar av livet kunde utöva en omfattande kontroll över befolkningen och belöna och bestraffa efter behov.

Parlamentarium

Solidarność 1980-esplanaden
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bryssel
Belgien

Vägbeskrivning

Bryssel–Luxemburg-stationen ligger närmast Europaparlamentet.

Wi-fi

Praktiska uppgifter