Jaunākās ziņas

What's new?

15-11-2019 - 13:08
Calender red and grey

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

12-11-2019 - 15:53
EMPL Sanāksme
05-11-2019 - 09:07
EMPL Sanāksme
08-10-2019 - 09:05
EMPL ECON BUDG Sanāksme

Ievadvārdi

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Laipni lūdzam Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komitejas tīmekļa vietnē!

EMPL komiteja ir atbildīga par nodarbinātības politiku un visiem sociālās politikas aspektiem, tostarp par: darba apstākļiem, sociālo nodrošinājumu, sociālo iekļaušanu un sociālo aizsardzību; darba ņēmēju un pensionāru brīvu pārvietošanos; darba ņēmēju tiesībām; pasākumiem saistībā ar veselības aizsardzību un drošību darbavietā; Eiropas Sociālo fondu; arodmācību politiku, tostarp profesionālās kvalifikācijas celšanu; sociālo dialogu; jautājumiem, kas saistīti ar jebkāda veida diskrimināciju darbavietā un darba tirgū, izņemot uz dzimumu balstītu diskrimināciju. Mēs atbildam arī par attiecībām ar piecām aģentūrām — Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF un jaunizveidoto EDI.

Rādīt sīkāku informāciju

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Saites