Kontakt 

Kodanike teabenõuete üksus (Ask EP) võimaldab Euroopa Parlamendiga ühendust võtta ning esitada küsimusi Euroopa Parlamendi, selle tegevuse, struktuuri, sise-eeskirjade, volituste ja menetluste kohta.

 
 • Euroopa Parlamendi külastamine        

  Euroopa Parlamendi külastamine 

  Külastage Euroopa demokraatia kantsi ja tutvuge selle toimimisega. Teave Euroopa Parlamendi külastusvõimaluste kohta selle kolmes töökohas (Brüssel, Strasbourg ja Luxembourg).

 • Töövõimalused Euroopa Parlamendis        

  Töövõimalused Euroopa Parlamendis 

  Kasulikud lingid ELi institutsioonides ja ametites töötamise kohta neile, kes sooviksid Euroopa Parlamendis töötada. Täieliku teabe korraldatavate värbamismenetluste kohta leiab Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebilehelt.

 • Juurdepääs dokumentidele        

  Juurdepääs dokumentidele 

  Kõikidel ELi kodanikel on õigus Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidega tutvuda. Parlamendi loodud elektrooniline dokumendiregister võimaldab suurt osa Euroopa Parlamendi dokumentidest lihtsasti otsida ja lugeda.

 • Teie Euroopa        

  Teie Euroopa 

  Veebilehelt „Teie Euroopa“ leiab teavet, abi ja nõu Euroopa Liitu puudutavates küsimustes ning ELi kodanike õiguste kohta näiteks reisimise, töö, tervishoiu, hariduse ja ettevõtluse vallas.

 • Solvit        

  Solvit 

  Solvit on abiks, kui ELi kodanik või ettevõtja puutub teises riigis kokku liigsete takistustega, näiteks ebaõiglaste eeskirjade või otsuste ja diskrimineeriva bürokraatiaga.

Euroopa Parlament teie riigis 

Euroopa Parlamendil on igas liikmesriigis büroo. Vaadake, millega need tegelevad.

 
 

Teade veebmeistrile

Veebihaldur vastutab Euroopa Parlamendi veebisaidi korrektse toimimise, lehekülgede korrektse avanemise ja kogu saidi arendamise eest. Kõik kommentaarid veebisaidi kohta on teretulnud, samuti soovitused kasutajasõbralikkuse parandamiseks.

Elektrooniline postkast on selleks, et te saaksite meid teavitada tehnilistest probleemidest.

Tõstatud teemad peavad olema seotud saidi tehnilise toimimise või saidi esitlusega - katkised viidad, ebatäpne informatsioon, keelelised vead, puuduv informatsioon, vigased e-maili aadressid ja ligipääsuprobleemid saidile.

Püüame teile vastata nii kiiresti kui võimalik elektronposti teel.