Достъпност на уебсайта "Europarl" 

От януари 2009 г. информационните страници „Акценти“ и „Пресслужба“ съответстват на насоките за достъпност на уебсъдържанието WCAG 2.0, които са на разположение на адрес: http://www.w3.org/TR/WCAG20/ . Съответствието отговаря на критериите на ниво двойно-А.

  • Технологиите, на които се опират тези документи, са: XHTML 1.0 (преходна), CSS 2, JavaScript 1.2, JPEG, GIF, PNG и Adobe Flash.
  • Технологиите, които също се използват, но чиято употреба не е необходима за достъпност до съдържанието са: Adobe PDF.

Понастоящем два съставни елемента представляват изключение от общото правило:

  • услугата за изпращане на приятел, за която, при отсъствието на решение за обезопасяване на формулярите, достъпно на всичките 23 езика на Европейския съюз, употребата на "Captcha" може да създаде проблеми с достъпността на някои потребители;
  • видеоматериалите, използвани на някои уебстраници, които може да не са били оптимизирани от гледна точка на достъпността.