Опознайте пленарната зала

Как е организирана пленарната зала? Снимка на пленарната зала

Имате въпроси за организацията на пленарната зала по време на заседанията?

Тази интерактивна анимация е специално за вас!

Поставете курсора върху всяка зона на пленарната зала, за да видите каква е нейната функция: от председателя до устните преводачи, през политическите групи и трибуните за гражданите – всичко ще Ви стане ясно!

Планове на местата в пленарната зала

Интерактивна пленарна зала

По време на пленарните заседания всички 705 членове на Европейския парламент се събират в пленарните зали в Страсбург и Брюксел.

Местата на членовете на ЕП зависят от тяхната политическа група. Онези от тях, които не членуват в политическа група, заседават като независими членове.

Има два плана на местата в пленарната зала – един за Страсбург и един за Брюксел. Те се актуализират за всяка месечна сесия.

Приоритетни информация и документи

 • Final Draft Agenda for the sitting of 11-13 November 2020

  27-10-2020 12:45
  Виж
 • Draft Agenda for the sitting of 23-26 November 2020

  27-10-2020 13:00
  Виж документа
 • Agenda for the sitting of 19-23 October 2020

  23-10-2020 09:00
  Виж
 • Deadlines for the 11-13 November part-session in Brussels

  23-10-2020 14:00
  Виж документа
 • Voting time provisional list

  22-10-2020 20:45
  Виж документа
 • Decisions of several committees to enter into interinstitutional negotiations (Approved)

  21-10-2020 09:15
  Виж
 • Amending Regulation (EU) No 168/2013 as regards specific measures on L-category end-of-series vehicles in response to the COVID-19 pandemic

  19-10-2020 14:44
  Виж документа
 • Revised European Parliament's calendar for 2020

  16-07-2020 19:00
  Виж документа
 • European Parliament's calendar for 2021 and 2022

  16-03-2020 18:30
  Виж
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  14-10-2020 17:05
  Виж