Eiropas Parlamenta deputāti

 

Eiropas Parlamentā darbojas 751 deputāti, kas ir ievēlēti 28 paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kopš 1979. gada deputātus ievēl uz 5 gadiem tiešās vispārējās vēlēšanās.

Deputātu meklēšana pēc valsts 
image/svg+xml

Meklēt deputātu 

704 deputāti 
 
 
 

Par deputātiem 

Katra valsts lemj par veidu, kādā notiks vēlēšanas, bet tām visām jānodrošina dzimumu līdztiesība un aizklāta balsošana. ES vēlēšanās ievēro proporcionālas pārstāvības principu. Minimālais vecums dalībai vēlēšanās ir 18 gadi, izņemot Austriju, kur tas ir 16 gadi. Piešķirto vietu skaits ir atkarīgs no katras dalībvalsts iedzīvotāju skaita. Nedaudz vairāk nekā viena trešdaļa deputātu ir sievietes. Deputāti sēžu zālē ir izkārtoti atbilstoši politiskajai piederībai nevis valstspiederībai. Deputātu darba laiks ir sadalīts starp vēlētājiem, darbu Strasbūrā, kur gadā notiek 12 plenārsēdes, un darbu Briselē, kur viņi apmeklē papildu plenārsēdes, kā arī komiteju un politisko grupu sanāksmes. Deputātu darbu regulē 2009. gada Deputātu nolikums.