Акценти

Hearings of designate Commissioners: Mairead McGuinness (Ireland) and Valdis Dombrovskis (Latvia)
01-10-2020 - 16:27 ECON INTA

The hearings of Mairead McGuinness, Commissioner-designate for financial services, financial stability and the Capital Markets Union, and of Commission Executive Vice-President Dombrovskis, designated for trade, will be held on 2 October. The Economic and Monetary Affairs Committee will hear Ms McGuinness whilst the International Trade Committee will hear Mr Dombrovskis. The Committees on Foreign Affairs, on Economic and Monetary Affairs, on Development and on Budgets are invited to participate.

Map of Afghanistan
29-09-2020 - 16:12 AFET

The Committee on Foreign Affairs will go over the situation in Afghanistan with EU Special Envoy for Afghanistan, Roland Kobia, on 1 October. This debate will take place two weeks after the launch of the direct Intra-Afghan Negotiations between the Government of Afghanistan and the Taliban movement, during which the prospects for a genuine peace process in the country and its impact on the EU-Afghanistan relations will be looked into.

Image of a keyboard with one button written vote on it
29-09-2020 - 16:12 CONT

The Budgetary Control Committee will vote on two, second draft reports for the last discharge cycle, specifically regarding the EU budget implementation by the Council and European Council, and the European Economic and Social Committee (EESC). The meeting will take place on 1 October.

Справочник за ЕС

Информационните фишове имат за цел да изградят обща представа за процеса на европейската интеграция и за ролята на Европейския парламент в този процес.

Посетете уебсайта

Допълващи анализи

Подпомагащите анализи предоставят независими експертни познания, анализи и политически консултации с високо качество във всички области на дейност на Европейския парламент.

Посетете уебсайта

публичния регистър

Уебсайтът на публичния регистър на Европейския парламент съдържа препратки към документи, изготвени или получени от институцията от 3 декември 2001 г.

Посетете уебсайта

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

Посетете уебсайта

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове

Посетете уебсайта

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Посетете уебсайта