Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

21-09-2020 AFET_PR(2020)655925 PE655.925v02-00 AFET
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

Opinion on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for the shipbuilding ancillary sectors in Galicia EN

21-09-2020 REGI_AL(2020)657432 PE657.432v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 - Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

21-09-2020 FEMM_OJ(2020)09-21_1 PE657.289v02-00 FEMM

NOTICE TO MEMBERS Petition 0059/2020 by H.T. (German) on the non-commercial cross-border dispatch of equidae in border regions EN

21-09-2020 PETI_CM(2020)657339 PE657.339v01-00 PETI

DRAFT AGENDA - Wednesday, 23 September 2020 EN

21-09-2020 AIDA_OJ(2020)09-23_1 PE657.427v01-00 AIDA

WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2021 (Section III) EN

18-09-2020 BUDG_DT(2020)657417 PE657.417v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU

MINUTES - Tuesday, 16 June 2020 EN

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0270/2020 by P. S. (German) on opt-out cookies EN

18-09-2020 PETI_CM(2020)657344 PE657.344v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0279/2020 by Christian Riedl (Austrian) on the lifting of the sectoral driving ban in Tyrol EN

18-09-2020 PETI_CM(2020)657345 PE657.345v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0308/2020 by Antonio Visicchio (Italian) on alleged discriminatory treatment of European university students in Spain EN

18-09-2020 PETI_CM(2020)657346 PE657.346v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0313/2020 by H. N. (Portuguese) on ending offshore tax havens and channelling the money to the economy to address the Covid-19 crisis EN

18-09-2020 PETI_CM(2020)657347 PE657.347v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0335/2020 by María Itamar Rodríguez Díez (Spanish) on the management of cancelled flights and trips by airline carriers and travel agencies during the COVID-19 outbreak Petition No 0519/2020 by Juergen Wehner (German) on cancelled travel bookings due to COVID-19 and handling the cancellation compensations Petition 0577/2020 by J. D. (German) on consumer rights in Germany in relation to a cruise cancelled EN

18-09-2020 PETI_CM(2020)657348 PE657.348v01-00 PETI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία

17-09-2020 AFET_PA(2020)655782 PE655.782v02-00 AFET
Raphaël GLUCKSMANN

OPINION on a New Industrial Strategy for Europe EN

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

MINUTES - Thursday, 11 June 2020 EN

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

MINUTES - Monday, 22 June 2020 EN

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

MINUTES - Wednesday, 15 July 2020 EN

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

PROGETTO DI RELAZIONE sull’applicazione del diritto dell’Unione 2017, 2018 et 2019 IT

17-09-2020 JURI_PR(2020)657320 PE657.320v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

Petition 0458/2020, etition No 458/2020 by T.E. (German) on closed borders (due to COVID-19) EN

17-09-2020 PETI_CM(2020)657351 PE657.351v01-00 PETI

Petition 0478/2020, by T.M. (German) on consumer protection in the reimbursement of prepaid travel services, including during COVID-19 pandemic EN

17-09-2020 PETI_CM(2020)657352 PE657.352v01-00 PETI

Petition 0486/2020, by P.O.S. (Spanish) on a Common European education plan to prevent and combat diseases such as COVID-19 EN

17-09-2020 PETI_CM(2020)657353 PE657.353v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0524/2020 by V.K. (German) on alleged breach of consumer rights for cancelled holidays, flights and events during the COVID-19 crisis EN

17-09-2020 PETI_CM(2020)657354 PE657.354v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition 0538/2020 by Juan Carlos Carrasco Becerra (Spanish) on the discriminatory treatment of employees on interim contracts in the Spanish civil service EN

17-09-2020 PETI_CM(2020)657355 PE657.355v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0542/2020 by M.M.U.B. (Spanish) on alleged infringement of EU law on protection of persons covered by the EU Directive on preventing money laundering and terrorist financing EN

17-09-2020 PETI_CM(2020)657356 PE657.356v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0568/2020 by C.G. (German) on the ban of one-way emails in the communication between companies and customers EN

17-09-2020 PETI_CM(2020)657357 PE657.357v01-00 PETI

DRAFT AGENDA - Tuesday, 22 September 2020 EN

17-09-2020 PETI_OJ(2020)09-22_1 PE657.400v01-00 PETI

DRAFT REPORT on Human rights and democracy in the world and the European Union’s policy on the matter – annual report 2019 EN

16-09-2020 AFET_PR(2020)657310 PE657.310v01-00 AFET
Isabel SANTOS

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

16-09-2020 ECON_AD(2020)653964 PE653.964v02-00 ECON
Margarida MARQUES

OPINION with recommendations to the Commission on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

MINUTES - Wednesday, 2 September 2020 - Thursday, 3 September 2020 EN

16-09-2020 IMCO_PV(2020)09-02-1 PE657.307v01-00 IMCO

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 0121/2020 του Bert Vanhelmont, βέλγικης ιθαγένειας, σχετικά με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές λόγω της απουσίας ημερομηνίας λήξης στις δωροεπιταγές

16-09-2020 PETI_CM(2020)655823 PE655.823v02-00 PETI

Petition 0347/2020, by João Manuel De Almeida Silva (Portuguese) on calling all Member States of the European Union to be united during the COVID-19 outbreak EN

16-09-2020 PETI_CM(2020)657349 PE657.349v01-00 PETI

Petition 0456/2020, by Tapio Korkala (Finnish) on border traffic restrictions imposed by the Finnish government EN

16-09-2020 PETI_CM(2020)657350 PE657.350v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0603/2020 by P.O.S. (Spanish) on the threats to the freedom of press during the COVID-19 outbreak EN

16-09-2020 PETI_CM(2020)657358 PE657.358v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0623/2020 by M.F. (Italian) bearing 106 signatures, on the recognition of doctors, nurses and healthcare workers who died in Italy due to Covid-19 and improvements to public health EN

16-09-2020 PETI_CM(2020)657359 PE657.359v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0632/2020 by Wojciech Pruński (Polish) on a non-admission at the trial in the District Court in Gdańsk during COVID-19 pandemic EN

16-09-2020 PETI_CM(2020)657360 PE657.360v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0687/2020 by Pedro Lemos (Portuguese) on the discrimination in access to health care, due to Covid 19 in Portugal EN

16-09-2020 PETI_CM(2020)657361 PE657.361v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0692/2020 by Inés Sainz (Spanish) on the monitoring of social media, censorship and restriction of freedom of expression and opinion in Spain EN

16-09-2020 PETI_CM(2020)657362 PE657.362v01-00 PETI

PROJET DE RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord modifiant l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de l’État indépendant du Samoa et de l’adhésion future d’autres États insulaires du Pacifique FR

14-09-2020 INTA_PR(2020)657282 PE657.282v01-00 INTA
Herve JUVIN

AMENDMENTS 1 - 133 - Draft opinion Technical and operational measures for more efficient and cleaner maritime transport EN

14-09-2020 ENVI_AM(2020)655976 PE655.976v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

OPINION on artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters EN

14-09-2020 JURI_AD(2020)652371 PE652.371v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

OPINION with recommendations to the Commission on the Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

14-09-2020 JURI_AD(2020)652513 PE652.513v02-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

AMENDMENTS 1 - 131 - Draft opinion The impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

OPINION on artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector EN

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a Recovery and Resilience Facility EN

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the InvestEU Programme EN

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a Programme for the Union's action in the field of health –for the period 2021-2027 and repealing Regulation (EU) No 282/2014 (“EU4Health Programme”) EN

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0110/2020 by Y.J. (Finnish) on the violation of the EU Water Framework Directive regarding Lake Ahtarinjarvi in Finland EN

14-09-2020 PETI_CM(2020)657120 PE657.120v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0043/2020 by R.L.p. (Latvian), on behalf of Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrība (LBDMIAB), on the establishment of a European Union register for alcoholic beverages and tobacco EN

14-09-2020 PETI_CM(2020)657121 PE657.121v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0028/2020 by Stefano Salvatore Casabianca (Italian), on behalf of Associazione Autisti Soccorritori Italiani (Association of Italian Road Rescue Personnel), on the mandatory provision of security equipment for public rescue vehicles and personnel EN

14-09-2020 PETI_CM(2020)657122 PE657.122v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0025/2020 by Ilian Aschkov (Bulgarian) on the restitution of state lands and forests in Bulgaria to the persons who claimed their property after 2007 EN

14-09-2020 PETI_CM(2020)657123 PE657.123v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 1346/2019 by A.R. (Italian) on behalf of the Palmaria-APS Association, bearing 4 signatures, against the adoption of the Action Plan for redevelopment of Palmaria Island EN

14-09-2020 PETI_CM(2020)657124 PE657.124v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 1308/2019 by Reinhard Hutter (German), on behalf of CESS GmbH i.L. - Centre for European Security Strategies, on problems for SMEs to take part in research projects EN

14-09-2020 PETI_CM(2020)657125 PE657.125v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 1288/2019 by Philippe Pakter (French), on behalf of Stichting Pierre Robin Europe, on the need of an infringement procedure against France for violation of EU cross-border healthcare law EN

14-09-2020 PETI_CM(2020)657126 PE657.126v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 1286/2019 by Antonio Gagliardi (Italian), on behalf of association “ElettrosmogVolturino”, on electromagnetic pollution from radio and television antennas EN

14-09-2020 PETI_CM(2020)657127 PE657.127v01-00 PETI

DRAFT REPORT on the impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

11-09-2020 DEVE_PR(2020)650537 PE650.537v01-00 DEVE
Mónica Silvana GONZÁLEZ

DRAFT OPINION on strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

11-09-2020 ECON_PA(2020)657256 PE657.256v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK