Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

INTA

CANCELLED - A joint Policy Department and INTA Committee workshop on Trade-related aspects of carbon border adjustment mechanisms takes place on 5 March 2020 10.00-12.00. Four academic experts will present their research on this climate policy issue that is an element of the Green Deal.

IMCO

Policy Department A is organising for the IMCO Committee a workshop on the reform of E-commerce directive aimed at contributing to the legislative own-initiative report on "Digital Services Act: improving the functioning of the Single Market".

FEMM

Trafficking in human beings (THB) is a serious crime affecting fundamental rights, health, social life, economy and justice. THB knows no boundaries and most reported victims are female.

ENVI

Europe’s Beating Cancer Plan is expected by the end of the year, and preparatory work and consultations are currently ongoing to shape the plan, set priorities and outline future action. This workshop looks into one of the key topics, modifiable risk factors and cancer prevention. Experts from all across the cancer spectrum will discuss with MEPs the state of play and main challenges, with a special angle on paediatric, digestive and HPV cancers.

ECON

The workshop was organised by the Economic Governance Support Unit for the ECON Committee on 11 December 2019.

ECON

The ECON Committee is organising a Banking Union Workshop on an EU liquidation regime for banks, which will be held on 4 December 2019 (14:30 – 16:30) in Brussels, room ASP5E2.

REGI

On Tuesday 8 October, within the framework of the European Week of Regions and Cities, REGI and the COTER commission of the European Committee of the Regions organise a joint meeting. Commissioner for Regional policy, Ms Johannes Hahn, will open the discussion with an update on the implementation of the funds.

ENVI

In view of the Hearings of Commissioners-Designate, the workshop aims to outline the state of play of the current legislation and to identify and describe the unresolved and upcoming key issues and challenges for Europe in the area of competences of the ENVI Committee for the next five years.

EMPL

The workshop “Employment and social affairs - Achievements and challenges ahead” was organised at the request of the EMPL Committee to serve as preparation for the hearing of the Commissioner-designate and the discussion on the next Commission work programme. This workshop was in two parts. In the first part, two international organisations, the ILO and the OECD, presented their policy strategies for the future of work.

CONT

The Committee on Budgetary Control held a workshop entitled 'Technical Workshop on Inter-, and Intra-institutional Cooperation in Budgetary Control' which aimed at explaining how the Court of Auditors (ECA) and the Commission cooperate with the European Parliament in order to assist the European Parliament in its exercise of political control with regard to the discharge on the implementation of the budget.

CULT

The Directorate for Structural and Cohesion Policies and the Committee on Culture and Education, in collaboration with the Heidelberg Academy of Sciences and Humanities, held a workshop with experts on the ambivalent relationship between science and politics.

CONT

The Integrated Territorial Investment - ITI - is a tool introduced in 2015 in the Common Provision Regulation for use during the European Structural and Investment Funds programming period. This tool aims to make it easier to run territorial strategies that need funding from different sources. It also promotes a more local form of policymaking.

Load more

Επικοινωνία

Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής

Επιτροπές: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
Θεματικό Τμήμα Διαρθρωτικών Πολιτικών και Συνοχής

Επιτροπές: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων

Επιτροπές: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
Θεματικό Τμήμα Δημοσιονομικών Υποθέσεων

Επιτροπές: BUDG-CONT
Θεματικό Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων

Επιτροπές: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA