Informácie o rokovacej sále.

Ako funguje rokovacia sála?

Fotografia rokovacej sály

Chceli by ste vedieť, ako rokovacia sála funguje počas plenárneho rokovania?

Dozviete sa to v tejto interaktívnej ukážke.

Ak chcete zistiť, ako to funguje v rokovacej sále, prezrite si jej jednotlivé miesta – uvidíte všetko, od práce predsedu cez politické skupiny a čestnú galériu, kam majú prístup občania, až po tlmočníkov.

Zasadací poriadok v rokovacej sále

Interaktívna rokovacia sála

705 poslancov Európskeho parlamentu sa stretáva na plenárnych schôdzach v rokovacích sálach v Štrasburgu a Bruseli.

Poslanci sedia zoskupení podľa politických skupín. Tí, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sedia medzi nezaradenými poslancami .

Existujú dva zasadacie poriadky, jeden pre rokovaciu sálu v Štrasburgu a druhý pre rokovaciu sálu v Bruseli. Aktualizujú sa pred každou plenárnou schôdzou.

Prioritné informácie a dokumenty

 • Draft Agenda for the sittings of 9-12 March 2020 (Strasbourg)

  13-02-2020 13:30
  Zobraziť
 • Deadlines for the March part-session (Strasbourg)

  13-02-2020 16:15
  Pozrieť dokument
 • Results of roll call votes

  13-02-2020 12:30
  Pozrieť dokument
 • Calendar of part-sessions for the 2021 and 2022 parliamentary years (adopted on Thursday 30 January)

  30-01-2020 12:15
  Pozrieť dokument
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  27-01-2020 16:06
  Zobraziť