Upptäck plenisalen

Hur går det till i plenisalen?

Bild på plenisalen

Undrar du hur det går till i plenisalen när Europaparlamentet sammanträder?

Då är den här interaktiva animeringen något för dig!

För markören över plenisalen och lär dig mer om allt från talmannen till tolkarna, de politiska grupperna och åhörarläktaren för allmänheten. Här får du reda på allt!

Kartor över plenisalarna

Interaktiv plenisal

Under plenarsammanträdena sitter Europaparlamentets 705 ledamöter i plenisalarna i Strasbourg eller Bryssel.

Ledamöterna sitter placerade efter politisk grupp. De som inte tillhör någon grupp sitter som grupplösa.

Det finns två placeringskartor, en för Strasbourg och en för Bryssel. De uppdateras inför varje sammanträdesperiod.

Prioriterad information och prioriterade handlingar

 • Final Draft Agenda for the sitting of 8-10 July 2020 (Brussels)

  03-07-2020 14:20
  Visa
 • Deadlines for the 8-10 July part-session (Brussels)

  03-07-2020 13:30
  Se handling
 • Amendements - Recommendation for second reading - Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

  03-07-2020 13:42
  Visa
 • Amendments - Recommendation for second reading - Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

  03-07-2020 13:47
  Visa
 • Amendments - Recommendation for second reading: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

  03-07-2020 13:55
  Visa
 • Revised European Parliament's calendar for 2020

  02-07-2020 16:45
  Se handling
 • Draft Agenda for the sitting of 14-17 September 2020 (Brussels)

  03-07-2020 14:00
  Visa
 • European Parliament's calendar for 2021 and 2022

  16-03-2020 18:30
  Visa
 • Actions taken on Parliament's positions and resolutions

  15-06-2020 11:56
  Visa