Veuillez remplir ce champ

Úvodné slovo predsedníčky Konferencie predsedov výborov

Vážené poslankyne, vážení poslanci, milí partneri a priatelia!

Celý svet uznáva Európsku úniu vďaka jej hodnotám a hlavným zásadám a my sa jednotne snažíme chrániť mierový a spravodlivý svetový poriadok, ktorý je založený na pravidlách a z ktorého nikto nie je vylúčený.

Poslanci Európskeho parlamentu sa ako volení zástupcovia usilujú vyjadrovať názory občanov Únie na medzinárodnej scéne v súlade s našimi hodnotami a strategickými záujmami.

A práve delegácie nám svojou činnosťou umožňujú viesť dialóg s partnermi z tretích krajín, aby sme našim občanom zaistili spoločnú prosperitu a život v mieri, najmä upevňovaním demokracie a dodržiavaním ľudských práv.

Som pevne presvedčená, že parlamentná diplomacia významne prispieva k tomu, aby sa ciele európskych vonkajších politík utvárali a plnili nanajvýš ucelene a dôveryhodne.

V ďalších častiach tejto stránky nájdete viac informácií o našej práci: naše poslanie a históriu, informácie o nedávnych schôdzach v Bruseli a Štrasburgu a služobných cestách, kalendár budúcich činností a dôležité parlamentné uznesenia týkajúce sa tejto oblasti našej práce.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
predsedníčka Konferencie predsedov delegácií
9. volebné obdobie

Budúce schôdze

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko


Brusel : ASP - A1E-1

Riadna schôdza
PRÍPRAVNÁ SCHÔDZA PRED SCHÔDZOU D-MD

Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza
ZDVORILOSTNÁ NÁVŠTEVA - 10 VEĽVYSLANCOV KRAJÍN ZDRUŽENIA ASEAN

Delegácia pre vzťahy s Japonskom


Brusel : PHS - P6B054

Riadna schôdza
2. PRÍPRAVNÁ SCHÔDZA PRED MEDZIPARLAMENTNOU SCHÔDZOU V ŠTRASBURGU

Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)


Brusel : ASP - A5E-2

s poslancami EP
Riadna schôdza
Delegation meeting ahead of the EU-Switzerland IPM