Veuillez remplir ce champ

Uvítací slovo předsedkyně Konference předsedů delegací

Vážení poslanci, partneři a přátelé,

Evropská unie uznává hodnoty a dodržuje zásady, které jsou příkladem pro celý svět. Společnými silami bráníme pokojný, spravedlivý, inkluzivní a na pravidlech založený světový pořádek.

Jakožto volení zástupci dělají evropští poslanci vše proto, aby byl hlas občanů EU na mezinárodní scéně slyšet a aby se v něm odrážely naše hodnoty a strategické zájmy.

Prostřednictvím delegací vedeme dialog s partnery z třetích zemí, abychom našim občanům zajistili společnou prosperitu a mír, a to zejména posilováním demokracie a dodržování lidských práv.

Jsem pevně přesvědčena, že právě parlamentní diplomacie pomáhá nanejvýš soudržně a věrohodně utvářet a realizovat cíle vnějších politik Unie.

Na těchto stránkách naleznete více informací o tom, co děláme: o našem poslání, historii a zahraničních misích, ale i zápisy z nedávných schůzí v Bruselu a ve Štrasburku, harmonogram budoucí práce a důležitá usnesení, která Parlament přijal v oblastech naší činnosti.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
předsedkyně Konference předsedů delegací
9. volební období

Příští schůze

Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie


Brusel : ASP - A1E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko


Brusel : ASP - A1E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem


Brusel : ASP - A5E-2

Společná schůze
Joint meeting of the DARP, D-IQ and D-IR on 'Middle East and the Gulf'

Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE