Veuillez remplir ce champ

Uvítací slovo předsedkyně Konference předsedů delegací

Vážení poslanci, partneři a přátelé,

Evropská unie uznává hodnoty a dodržuje zásady, které jsou příkladem pro celý svět. Společnými silami bráníme pokojný, spravedlivý, inkluzivní a na pravidlech založený světový pořádek.

Jakožto volení zástupci dělají evropští poslanci vše proto, aby byl hlas občanů EU na mezinárodní scéně slyšet a aby se v něm odrážely naše hodnoty a strategické zájmy.

Prostřednictvím delegací vedeme dialog s partnery z třetích zemí, abychom našim občanům zajistili společnou prosperitu a mír, a to zejména posilováním demokracie a dodržování lidských práv.

Jsem pevně přesvědčena, že právě parlamentní diplomacie pomáhá nanejvýš soudržně a věrohodně utvářet a realizovat cíle vnějších politik Unie.

Na těchto stránkách naleznete více informací o tom, co děláme: o našem poslání, historii a zahraničních misích, ale i zápisy z nedávných schůzí v Bruselu a ve Štrasburku, harmonogram budoucí práce a důležitá usnesení, která Parlament přijal v oblastech naší činnosti.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
předsedkyně Konference předsedů delegací
9. volební období

Příští schůze

Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem


Brusel : ASP - A1E-1

s posl. EP
MONTÁŽ MATERIÁLU PRO VIDEOKONFERENCI


Brusel : ASP - A1E-1

s posl. EP
SCHŮZE DELEGACE PRO VZTAHY S PANAFRICKÝM PARLAMENTEM


Brusel : ASP - A1E-1

s posl. EP
DEMONTÁŽ MATERIÁLU PRO VIDEOKONFERENCI

Delegace pro vztahy s Indií


Brusel : PHS - P6B054

ŘÁDNÁ SCHŮZE
ŘÁDNÁ SCHŮZE DELEGACE PRO VZTAHY S INDIÍ

Delegace pro vztahy s Afghánistánem


Brusel : PHS - P4B001

ŘÁDNÁ SCHŮZE
ŘÁDNÁ SCHŮZE DELEGACE PRO VZTAHY S AFGHÁNISTÁNEM

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie


Brusel : ASP - A5E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary meeting