Please fill this field

Delegacijų pirmininkų sueigos pirmininkės sveikinimo žodis

Gerbiami Parlamento nariai, partneriai, bičiuliai,

ES visame pasaulyje garsėjant savo vertybėmis ir pagrindiniais principais, esame pasiryžę vieningai ginti pasaulinę tvarką, pagrįstą taika, teisingumu, įtraukumu ir taisyklėmis.

EP nariai, išrinkti atstovais, yra įsipareigoję daryti viską, kad tarptautinėje arenoje būtų išgirstas ES piliečių balsas ir atlieptos mūsų vertybės bei strateginiai interesai.

Būtent delegacijų darbo pagrindu - pirmiausia stiprindami demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms - siekiame dialogo su savo partneriais trečiosiose šalyse, kad mūsų piliečiai kartu galėtų džiaugtis gerove ir taika.

Neturiu nė menkiausios abejonės, kad parlamentinė diplomatija atlieka svarbų vaidmenį padedant apibrėžti Europos išorės politikos tikslus ir jų siekti kuo nuoseklesnėmis ir patikimesnėmis priemonėmis.

Kartu su Delegacijų pirmininkų sueigos sekretoriatu stengsimės, kad šios svetainės puslapiai taptų vis naudingesne priemone ieškant išsamesnės informacijos apie mūsų veiklą, tikslus, posėdžius Briuselyje ir Strasbūre bei susitikimus užsienyje. Taip pat pateiksime nuorodas į reikiamas Parlamento rezoliucijas bei kitus bendro pobūdžio dokumentus, susijusius su EP veiklos išorės aspektu.

Net ir sudėtingu metu, kai dėl koronaviruso krizės tenka riboti daugelį mūsų tarpparlamentinių susitikimų, mūsų bendradarbiavimas su partneriais visame pasaulyje tęsiasi, kadangi mes suvokiame, jog pasaulinė pandemija gali būti įveikta tik daugiašališkumo ir tarptautinio bendradarbiavimo pagrindu. Tikiuosi, kad šie puslapiai atskleis svarbų vaidmenį, kurį delegacijos atlieka užtikrindamos Europos Parlamento ryšį su pasauliu.

Delegacijų pirmininkų sueigos pirmininkė
Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
9-oji Europos Parlamento kadencija

Tolimesni posėdžiai

Patvirtintų posėdžių nėra