Добре дошли в света на делегациите на Европейския парламент

Всеки член на Европейския парламент работи за превръщането на Европейския парламент в международна институция.

Всички ние сме избрани представители и като такива полагаме усилия, за да гарантираме, че международните отношения на Парламента отразяват интересите и идеалите на гражданите на ЕС. Гласът ни на световната сцена е гласът на нашите граждани.

В страниците на този раздел ще намерите повече информация за нашата дейност: нашата история и резюметата от последните ни заседания в Брюксел и Страсбург, резюметата от посещенията ни в парламентите, които са ни партньори, бъдещия ни график и важните резолюции, които Европейският парламент е приел в нашите области.

В света ни има достатъчно събития, на които да посветите известно време. Надяваме се посещението да Ви е приятно.

Инес Аяла Сендер
Председател, Съвет на председателите на делегации
8-ми парламентарен мандат (2014-2019)

Следващи заседания

Делегация за връзки с Корейския полуостров


Страсбург : SDM - SDM-S1

Редовно заседание

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)


Страсбург : SDM - SDM-S1

Редовно заседание
DASE

Делегация за връзки с Панафриканския парламент


Страсбург : LOW - S4.4

с членове на ЕП
Meeting DPAP

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили


Страсбург : LOW - S4.5

Редовно заседание
Preparatory meeting of the 27th meeting of the Joint Parliamentary Committee (JPC) EU-Chile scheduled for 28 October in Santiago de Chile